Dr Toomas Põld: 10 aasta pärast võime depressiooni alged ära tunda nutipeapaela abil

Toomas Põld. Foto: erakogu

Viimaste aastakümnetega on depressioon muutunud kogu maailmas sagedaseks psüühikahäireks ja üheks töövõimetuse peamiseks põhjuseks. Võtmeküsimuseks muutub: kuidas me abivajajad võimalikult vara ära tunneme?

Artikli autor dr Toomas Põld on Qvalitas Arstikeskuse peaarst.

Ajad on pinevad, pole kahtlustki, et see mõjub meile kõigile kurnavalt. Viimaste aastakümnetega on depressioon muutunud kogu maailmas sagedaseks psüühikahäireks ja üheks töövõimetuse peamiseks põhjuseks. Depressiooni avaldumise põhjuseid on mitmeid. Kuid arvestades, et suur osa meist veedab kaheksa või rohkemgi tundi päevas tööl või tööülesandeid täites, on töökeskkonna psühhosotsiaalsete tegurite põhjustatud tööstressi roll selles märkimisväärne. Depressiooni avaldumist on kahtlemata võimendanud koroonapandeemia, keset Euroopat toimuv sõda, aga ka energiakriis, mis paneb proovile paljude inimeste hakkamasaamise.