Dr Toomas Põld: 10 aasta pärast võime depressiooni alged ära tunda nutipeapaela abil

Toomas Põld. Foto: erakogu

Viimaste aastakümnetega on depressioon muutunud kogu maailmas sagedaseks psüühikahäireks ja üheks töövõimetuse peamiseks põhjuseks. Võtmeküsimuseks muutub: kuidas me abivajajad võimalikult vara ära tunneme?

Artikli autor dr Toomas Põld on Qvalitas Arstikeskuse peaarst.