Meediaülevaade: naabrid räägivad. 12.03.22

Naabrid räägivad. | Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Leniniga või Leninita?

Kotkas nõuab kohaliku kogukonna algatus Ukraina olukorra tõttu Lenini kuju linnaruumist mahavõtmist ja muuseumisse paigutamist, aga linnavalitsuse arvates pole selleks vajadust. Kogukond nõuab ka Lenini ”alt” vabaneva pargi nimetamist Ukraina pargiks ja et sinna paigutataks Ukraina skulptori taies. Soomes on praegu veel püsti kaks Lenini kuju – lisaks Kotkale on üks ka Turus. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (161)