Kuidas leida üles oma kirg & mis kasu sellest on?

Räägitakse, et uue põlvkonna ootused ja motivatsioon on muutunud. Rohkem kui turvatunnet ja stabiilsust tööülesannetes väärtustatakse põnevust ja mitmekülgsust. Tegelikult käibib see tõdemus kõikide generatsioonide ja ametite kohta, ole sa juht või tavaline töövõtja – iga tegus inimene otsib enda teostamise võimalusi sooviga oma annete ja tugevuste kaudu suuremat väärtust luua.

Valides karjääri asemel kogemusrikkuse, hakkab igas pühendunud töötajas tööle sisemine kompassinõel, millel põhjasuund osutab põnevusele. Sära silmis ja tähendusrikkuse tunne südames on see, mis neid inimesi hommikuti voodist üles ajab. Selliseid inimesi ei ole vaja enam eriti motiveerida, töö tõmbab neid enda poole nagu magentiga.

Selleks magnetiks on kirg. Kirg selles kontekstis tähistab tugevate positiivsete tunnete seostamist kindlate tegevustega. Kirg on kõrgeim motivatsioonivahend sellepärast, et see pole lõppeesmärk, vaid on täielik protsessi nautimine siin ja praegu. Selle kaasmõjul tõuseb individuaalne jõudlus ning paranevad mõõdetavad töötulemused.

Kuidas teada saada, mis mind innustab?

Teooriast praktikasse. Kuidas leida seda magnetiga tõmbamise motivatsiooni kõigepealt iseendas? Et seejärel olla võimeline seda tekitama teistes – juhul kui oled juht. Kõik algab selgusest. Püüa sõnastada, mis sind elus innustab. Võta paber ja pliiats ning ära peatu enne, kui oled kirja saanud vähemalt kümme tegevust, mis tekitavad sinus kirge. Kõigil meil on need olemas, kaevu vajadusel sügavale, küsi endalt:

 “Mida ma tõeliselt naudin siin elus?” “Mis teeb mind õnnelikuks?”

Kui oled need kirja saanud, järjesta need ja seejärel vali välja kolm kõige meeldivamat. Edasi saad mõelda, kuidas neid oma elus rohkem kogeda. Sul on võimalus muuta töö- ja väliskeskkonda oma kirgedele vastavaks. Püüa end võimalikult palju ümbritseda selliste tegevustega. Nii tõuseb tajutav elukvaliteet igas eluvaldkonnas. Lisaks mõtle, mis ühendab neid kolme peamist kirge omavahel? Siit võib välja kasvada uus äriidee või mõte, mis aitab (sinu) ettevõttel kasvada.

Vooseisundi kasulikkusest

Kirg on otsetee kõrgemasse seisundisse, milleks on vooseisund (ingl keeles flow). See on seisund, kus inimene kaotab ajataju ja tajutava mina, efektiivne käitumine muutub automaatseks, õiged sõnad tulevad loomulikult, õppimine toimub suurema pingutuseta, tähelepanu kontsentreerub, teiste inimeste mõistmine ja empaatia suurenevad. Sinna sisenemiseks on erinevaid viise, kuid peamine on oma aja võimalikult sisukas täitmine erinevate tegevustega, mis tekitavad sinus kirge. Selgitades välja ja tegeledes oma kirega, pääsed kiiremini vooseisundisse.

Miks on kasulik olla tihedamini vooseisundis?

Tihenevas konkurentsikeskkonnas tuleb võtta vastutus mitme paralleelselt jooksva protsessi eest, kus ühes lühikeses ajaühikus tuleb vastu võtta erinevaid otsuseid. Pidev ümberlülitamine on üks peamisi läbipõlemise põhjuseid. Vooseisundis toimub ümberlülitumine kiirelt ja kergelt. Intuitsioon on selles seisundis tugevnenud, mistõttu sünnivad head otsused kiiremini. Ja kokkuvõttes on inimesed õnnelikumad, sest tunnetavad oma töö vajalikkust ja naudivad seda.

Soovitused juhtidele töötajaga (sh noortega) tulemuslikuma kontakti loomiseks

Selgita välja, mille nimel noor tööle tuleb. Mis teda enda poole tõmbab? Millised on tema kired? Kuidas mina ja minu organisatsioon saame soodustada kirega tegelemist? Milliste töölõikude juures kaotab keegi heas mõttes iseennast? Võimalik on tööd ümber organiseerida. Tõsta küsimustega noorte teadlikkust iseendast. Nad on sulle selle eest tänulikud ja ühtlasi tõuseb töö produktiivsus.

Artikli autor Risto Sulu on ettevõtja ja koolitaja, juhtimistreenereid ühendava organisastiooni ICF Estonia liige ja koordinaator