5 sammu selleks, et plaanid õnnestuksid. Gaselli kogemus

Ärimaailmas kutsutakse kiiresti kasvavaid ettevõtteid gasellideks. Need on ettevõtted, mis suurendavad oma ärimahtusid galopeerivalt ehk on kasvatanud käivet ja kasumit viimase kolme aasta jooksul vähemalt 50 protsen­ti. Selle määratluse järgi on ka LHV gasell, kirjutab panga juhatuse liige Indrek Nuume ajakirjas Investeeri ning jagab oma tähelepanekuid, mida peaks ettevõte tegema, et oma tegevuses ja plaanides õnnestuda.

Püstita suur eesmärk

Esiteks on vaja suurt eesmärki, miks hommikul üles tõusta. Eesmärk ei pea olema mõõdetav, aga see võiks olla emot­sionaalselt tunnetatav. LHV visiooniks on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted jul­geksid suurelt ette võtta, et Eesti inimesed oleksid hinnatud töötajad ning meie ettevõtted ja riik oskaksid seda väärtusta­da. Kui töötajad vastavad rahuloluküsitluses jaatavalt küsimusele „Kas tuled esmaspäeva hommikuti hea meele­ga tööle?” on ettevõte suutnud vajalikke tegevusi õigesti juhtida.

Vali hoolikalt personali

Teiseks, lisaks suurele eesmärgile tuleb palgata häid inimesi, aga neid saab värvata ja hiljem motiveerida ainult siis, kui jagada nendega tulu, vastutust ja usaldust. Ettevõtte töötajad on ettevõtte sisekliendid ja emissarid. Nad soovivad igapäevaselt näha ja isiklikult tunda neid inimesi, kelle heaks nad tööd teevad. Nii nagu head restorani iseloomustab see, et igapäevaselt on kohal ja nähtav ettevõtte omanik, andes nõnda külastajatele vajaliku kindlustunde, et nad on hästi hoitud ja toit on maitsev, siis samasugust tähelepanu vajab ka ettevõtte töötaja.

Tee mõõdetav plaan

Nagu ütles kunagi Paul Keres: ka halb plaan on parem kui plaanita mäng. Plaan aitab hoida fookust tegevustel. See on nagu orienteerudes aeg-ajalt kaardi vaatamine, mis aitab aru saada, kus oled ja kui kaugel on vahefiniš. Plaani koos­tades tekib parem arusaam, milles täp­selt on sinu ettevõte konkurentidest pa­rem. Hea finantsplaan näitab lisaks kasuminumbrile vajalikku likviidsuse varu, sest

ettevõtted ebaõnnestuvad ka­hel põhjusel:

kas ei teenita pikaajaliselt kasumit

või ei omata lühiajaliselt piisa­vat likviidsust.

Täpsus rahaasjades

Edukat ettevõtjat iseloomustab asjaaja­mise korrektsus ja oma lubadustest kin­nipidamine. See pedantsus kandub edasi ka organisatsiooni ja selle võtavad üle et­tevõtte töötajad. Eeskuju on nakkav ja fir­ma kultuur on see, mis aitab rasketel ae­gadel organisatsiooni koos hoida ja ühes suunas liikuma panna.

Natuke julgust ja pisut pimedat usku

Viiendaks on vaja julgust ja veidi ka pimedat usku, et teed õiget asja isegi olukorras, kus kõikidele küsimustele veel vastuseid ei ole. Tuleb minna (mõel­da) Eestist (kastist) välja, olgu see siis London või mõni muu linn. Laiema maailma poole vaatamine on nagu keva­dine tubade tuulutamine, mis annab or­ganisatsioonile uue hingamise. Ja ajalu­gu on näidatud, et teinekord võivadki plaanid realiseeruda, ka need kõige ul­melisemad.

*Artikkel ilmus LHV ajakirjas Investeeri 2/2017