Noppeid Prantsuse meediast: Ida-Euroopast, poliitkorrektsusest, Balzacist, humaansetest väärtustest

Noppeid Prantsuse meediast. Illustratsioon: Ander Avila

Prantsuse vaim oli tähtis juba nooreestlastele. Millised võnked ja mõtted on Prantsusmaa õhus täna? Rubriigis “Noppeid Prantsuse meediast” pakume pikemalt lahti kirjutatuna valiku teemasid, mis viimasel kuul sealses meedias kõneainet pakkunud ja mis võiks ka Eesti lugejale huvi pakkuda. Noppeid toimetab kohalikku olustikulist konteksti hästi tundev frankofiil Tiina Richard.

Seekord tuleb juttu sellest, milles prantslased näevad, et Ida-Euroopa riigid Prantsusmaad inspireerida võiksid, poliitkorrektsusest, Balzacist, ja humaansetest väärtustest – kes on Joséphine Baker, kelle mälestus jäädvustatakse «Suurmeeste templis» Panthéonis kõrvuti nt Voltaire’i, Victor Hugo, Alexandre Dumas’, Rousseau ja paljude teiste suurmeestega.

Poliitikakülgedel on Prantsuse meedias praegu ülekaalukalt esindatud vasakpoolsed vaated, see on domineeriv môttelaad ja jätab väga vähe ruumi teistsuguste ideede jaoks, mis on ühiskonnas täiesti olemas.