Kuum teema Prantsuse meedias: Vabariik hädas immigrantide ja islamiga

Aastal 2022 toimuvate Prantsusmaa presidendivalimiste arvukate kandidaatide hulgas tekitab meedias kõige rohkem kasvavat huvi paremäärmuslik ajakirjanik, esseist ja kirjanik Éric Zemmour, kes oma otsust kandidaadiks saada ei olegi veel vastu võtnud. Foto: Shuttterstock.

Prantsusmaa otsib sobivat tulevikuvisiooni ning väljapääsu madalseisust. Arvamusküsitluses ilmnenud vastajate enamiku rahulolematus tuleneb mitmekesistest põhjustest. Teiste teemade hulgas tõuseb jõuliselt esile valupunkt, milleks on immigrantide arvukus ning suures osas nende integreerimise ebaõnnestumine, muutes probleemistiku sügavaks ja mitmekihiliseks ning hõlmates otseselt või kaudselt kõiki eluvaldkondi. See on viinud tundlikud teemad avalikkuse ette hoogsamalt kui kunagi varem. Kuidas on Prantsuse kodakondsusest saanud vaid “õigus”, mil ei näi olevat seost ajaloolise identiteediga? Kuidas taastada side Vabariigi “kaotatud piirkondadega”, mis on muutunud võõrasteks enklaavideks?

Prantsusmaal on teravalt esile kerkinud avalik arutelu immigratsiooni üle. Viimasel ajal sealses meedias toimunust annab lühiülevaate olustikulist konteksti hästi tundev frankofiil Marri Sauve.