The Economist: vasakliberaalsuse ohtudest

Ühiskond, mis seab võrdsuse vabadusest kõrgemale, jääb lõpuks mõlemast ilma. Illustratsioon: Shutterstock.

Ärgem alahinnakem vasakpoolse identiteedipoliitika ohte.

Artikkel on esmalt ilmunud ajalehes The Economist. Edasi avaldab artikli tõlke väljaande loal.

Midagi on läinud lääne liberalismis väga valesti. Klassikalise liberalismi tuumaks on usk, et inimeste edusammud põhinevad aruteludel ja reformidel. Parim viis polariseerunud maailma murranguliste muutuste keskel orienteerumiseks on üleüldine pühendumine üksikisiku väärikusele, avatud turgudele ja võimu piiratusele. Ometi irvitab aina tõusev Hiina liberalismi üle, nimetades seda isekaks, dekadentlikuks ja ebastabiilseks. Läänes endas süüdistavad parem- ja vasakpopulistid liberalismi oletatavas elitaarsuses ja privileegides.