Rein Veidemann. Paide agoraa

Rein Veidemann I Foto: Estonian World Review

Avaldame kirjandusteadlase ja kirjaniku Rein Veidemanni jutu, mis pühendatud Paide 33 kõnele ja ilmunud järelsõnana Puändi kirjastuse raamatus “33 kõnet”.

Arutlevat demokraatiat esindav Paide arvamusfestival toimub tänavu kaheksandat korda. Sel kevadel üllatasid – kohaliku teatri algatusena – lisaks veel Paide keskväljakul peetud kolmkümmend kolm kõnet. Keskväljakul, kus, nagu enamasti suur- või väikelinnades, kaubeldi turul või poodides ümber väljaku ning mida ümbritsesid linna tähtsamad asutused ja esindushooned. Paides nagu Tallinnaski on üheks nendest lausa kirik. Niisuguse väljaku kaugeks eelkäijaks on Vana-Kreeka agoraa, kus kogunesid vabad kodanikud, kelle hulgast mõni kõnegagi võis üles astuda. Meile ajaliselt lähemal seisab, tõsi küll, mitte väljaku, vaid pargi kujul Londoni Hyde Park oma kõneleja nurgakesega – Speakers’ Corner. Paide “kõnenurga” taustaks olid vana postijaama sambad ning mööda peatänavat kulgev lakkamatu liiklusvoog. Seda kõike võib YouTube’ist järele vaadata.

Nüüd on aga kõned ka raamatuks köidetud. Verba volant, scripta manent, meenub ladina vanasõna. Sõnad lendavad tuulde, kirjutatu jääb. Ent selles kirjutatuski on säilinud (või toimetamisel säilitatud kõnepärasust), ehkki enamus kõnejälgedest vormub kirjapildis esseeks. Mõnel neist on lausa pealkiri. Igal juhul on tegemist retoorikasündmusega, millist ma viimasel kolmekümnel aastal Eestis ei mäleta olevat korraldatud.

Rein Veidemann

Rein Veidemann on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor. Loe artikleid (54)