Luule: Keiti Vilms & Heiti Talvik

Keiti Vilms ja Heiti Talvik.

Eesti autorite luulet Keiti Vilmsilt ja Heiti Talvikult.

Luuletused on varem ilmunud Edasi paberajakirja  juubelinumbris, mis on saadaval suuremates lehekioskites.