Meediaülevaade: naabrid räägivad. 10.04

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Koroonakoerad ka ehitusplatsidel

Lisaks Helsingi-Vantaa lennujaamale proovivad ka suured Soome ehitusettevõtted SRV ja YIT koroonakoerte kasutamist oma ehitusplatsidel nakatunute tuvastamiseks. Tänavu asutatud firma Polarscent Oy pakub vastavalt treenitud Wise Nose’i ühingu koeri lootes, et äriideel võiks hakata olema ka rahvusvahelist jumet, kuid selleks vajab ettevõte veelgi rohkem koeri ja koolitajaid erinevatest riikidest. Loe edasi: YLE

Transseaduse uuendamine parlamenti

Kodanikualgatusele nn transseaduse reformimiseks kogus soovähemuste õiguste ees seisev Trans ry praktiliselt ühe ööpäevaga 50 000 allkirja ja asi ongi parlamendile üleandmiseks küps. Algatuse eesmärk on täiendada enesemääramisõigust moel, mis austaks rohkem laste õigusi ja Soomele siduvaid rahvusvahelisi konventsioone. Loe edasi: YLE

E-lumetõuks

Peaaegu hääletu ja heitevaba e-mootorlumetõuks jõuab tootmisse. Suurimad erinevused tavalise e-tõuksi kõrval on esiratta asemel olev suusk ja tagaratta asemel olev roomik. Riistapuu hind oleks umbes 6000 eurot, seda toodetaks kahe erineva võimsusega mootoriga: 1000 ja 1600 vatti. Ühe laadimisega läbib tõukeratas 90-kilose sõitjaga üle 30 kilomeetri olenevalt maastikust ja lumeoludest. Loe edasi: YLE

Läti

Iga kolmas seimidelegaat on saanud trahvi

Praeguse Läti seimi koosseisus on iga kolmas rahvasaadik saanud administratiivkaristuse ehk trahvi. Kõige sagedasem rikkumine on liikluseeskirjade vastu eksimine, aga on olnud ka ametikohtade omavolilist kombineerimist ja deklaratsiooni esitamata jätmist seadusega kehtestatud tähtaja jooksul. Loe edasi: Delfi

Varjupaik 19-le Valgevene kodanikule

Alates eelmise suve lõpust on Läti andnud varjupaiga üheksateistkümnele Valgevene kodanikule ja mitukümmend valgevenelast ootavad oma taotlustele veel otsust. Kokku on taotlusi vastaval perioodil tehtud 54; 24 juhtumi osas on tehtud otsused ja 30 on menetluses. Loe edasi: Delfi

Perevägivald viib sunniviisiliselt kursustele

Kui praegu on Lätis perevägivalla toimepanijatele kohtu süüdimõistva otsuse järel agressiivse käitumise vähendamise kursused vabatahtlikud, siis nüüd on tehtud otsus muuta need edaspidi kohustuslikuks ehk sunniviisiliseks. Iga vastavale “ümberõppele” saadetu läheb riigile maksma 400 eurot ja ka kursusel osaleja peab tasuma väikese osas kuludest. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Koroonat põdenule ainult üks vaktsiiniannus

Inimesed, kellel on viimase poole aasta jooksul juba koroonaviirus olnud, peaksid saama Uppsala piirkonna uute suuniste kohaselt ainult ühe vaktsiinidoosi. Uppsala on Rootsis esimene vastava reegli kehtestaja, kuid seal ollakse veendunud, et ka ülejäänud riik järgib seda uuendust. Loe edasi: Nord News

Üheksa kümnest vaktsineerima

Rootsi Rahvatervise Agentuuri märtsi andmete põhjal läheb 69% elanikkonnast kindlasti end vaktsineerima ja tõenäoliselt teeb seda veel 22%. Keeldujaid on praegu 5% ja kõhklejaid 4%. Loe edasi: Outbreak News Today

Immigratsiooniseadust plaanitakse karmistada

Rootsi valitsus tegi ettepaneku eelnõu kohta, mis karmistaks sisserände reegleid pärast viie aasta pikkuseid ajutisi meetmeid, mis võeti vastu pärast 2015. aasta rändekriisi. Eelkõige määraks uuendatud seadus, et praegu varjupaiga saanud isikutele antaks edaspidi “tähtajaline elamisluba”. Ajutised reeglid pidid kehtima ainult kolm aastat, kuid neid pikendati 2019 ja pikenduse kehtivusaeg peaks lõppema sel suvel. Loe edasi: Daily Sabah

Venemaa

Putin käskis kontrollida eluasemeehituse hindu

Putin on juhtinud tähelepanu uusehitiste korterite hinnatõusule ja tegi föderaalsele monopolidevastasele teenistusele ülesandeks kontrollida uusehitiste korterite kallinemise põhjendatust. Loe edasi: Kommersant

Digirubla tuleb

Venemaa Pank on esitanud digitaalse rubla arengukava üksikasjad, mille põhjal digitaalse rubla emitendiks on Venemaa Pank ja kliendid saavad panga mobiilirakenduse kaudu juurdepääsu oma rahakotile, kus digiraha hoitakse. Digirubla platvormi katsetatakse 2022. aasta jooksul. Loe edasi: Kommersant

Vene eksperdid uurisid kohaliku digidemokraatia väliskogemusi

Aruandes “Uuring välismaiste kogemuste kohta elanikkonna tagasiside saamiseks platvormide kaudu” analüüsisid eksperdid olukorda 18 maailma riigis, et mõista, millisel arengutasemel selles valdkonnas on Venemaa ja mida saaks välismaalt õppida. Venemaa peamiseks probleemiks antud küsimuses paistab olevat võimude soovimatus elanikkonda kohalike ja piirkondlike probleemide lahendamisse kaasata ja just see põhjustab kuhjuvat ärritust rahva hulgas. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (165)