Meediaülevaade: naabrid räägivad. 10.10

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Diagnoos: eestlaste kollektiivne Estonia-trauma

Eestlased põdevat kollektiivset Estonia-traumat ja see olevat põhjus, miks nüüd jälle kogu riik vandenõuteooriates rapub. Samas Soomes on nendest asjadest innustumine pigem üksikute arvajate kui kogu rahva ja riigi päevakajaline teema. Loe edasi: YLE

Rahvuspargid uppumas prügisse

Rahvusparkide külastajate arvu suur hüpe Soomes tänavu tähendas, et vastav infra ja teenus jäi massidele jalgu ning prügistamist ja prahti on tulnud matkaradadel häirivalt palju ette. Loe edasi: YLE

“Restoranikultuur on kadumisohus”

Soome restoranivaldkond korraldas Helsingi kesklinnas rangete koroonapiirangute vastase meeleavalduse muu hulgas ka pealkirjas toodud loosungi all, kuna kardetakse, et 8. oktoobrist kehtestatud uutel piirangutel on suur mõju nii valdkonna tööhõivele kui ka restoranide püsimajäämisele üldse. Loe edasi: YLE

Läti

Riia plaanib transpordirevolutsiooni

Riia linnaisad on teatanud soovist linna transpordiinfrastruktuuri täielikult muuta, tehes selle keskkonnasõbralikumaks ehk vähendades kahjulike heitmete hulka atmosfääris sadu miljoneid eurosid maksvate investeeringutega. Muu hulgas on juttu metroobussidest (rööbasbussid), reisipraamidest Daugaval, suurtest parklatest linnapiiril, kust edasi saaks linna alternatiivset transporti kasutades, kuna autodega linna tulemist piirataks. Loe edasi: Delfi

Koroonakriisi ajal rohkem toetust ettevõtlusele

Eelarvedistsipliini nõukogu kutsus Läti valitsust üles rakendama sihipärasemalt täiendavaid toetusmeetmeid kohalikule ettevõtlusele, et elavdada majandust koroonakriisi tingimustes. Loe edasi: Delfi

Lastega abielupaarid vähemus peredest

Läti perede hulgas on ainult 16% lastega abielupaare. Kõige levinum peretüüp on lastega üksikvanem ja järgmine juba lasteta paar. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Inimeste testimisele vesi peale?

Inimeste testimine testimiseks, aga Rootsi teadlased on Stockholmi reovett uurides tuvastanud, et koroonaviirus levib piirkonnas taas kiiresti, olles septembris kahekordistunud ja lähenedes juba kevade kõrgtasemele. Näiteks juulis oli viirust  reoveest pea võimatu leida. Loe edasi: The Local

COVID-ist tingitud töötus paneb muretsema

Võrreldes Rootsis suvist töötuse seisu aastate 2019 ja 2020 lõikes, on koroonakriisi mõju liigagi selge. Kõige rohkem ehk lausa 244% on kasvanud töökoha võimaliku kaotamise hoiatusteatise saanute arv ja 58% rohkem on esmakordselt registreeritud töötuid ning skaala teises otsas on 30% vähem vabasid töökohti tööjõuturul. Loe edasi: IZA

Estonia teema taasavamine parlamendis

Üldistatuna on Rootsi lähenemine praegusele Estonia teema taasavamisele selline, et mingite vandenõuteooriate ümber avalikult ja suures tiraažis ei arutata. Ametlikult aga valitsus alles kujundab seisukohta, teema võetakse parlamendi tasemel arutamisele, kutsudes sinna kaitseministri. Selles kontekstis on ainsa meie vastukajadega vähegi haakuva küsimuse esitanud kristlike demokraatide parlamendifraktsioon, kes küsib, kas tänaseks on ikka teada saadud kõik seoses võimalike militaarvedudega Estonial. Loe edasi: Dagen Nyheter ja Dagens Nyheter

Venemaa

Ettevõtlusgaselle rohkem, aga lahjemaid

Viimane uuring Venemaa kiiresti kasvavate ettevõtete kohta näitas nn gasellituru mustreid: ühtepidi on ettevõtlusgaselle varasemast rohkem, aga need on endisest lahjemate majandusnäitajatega. Loe edasi: Kommersant

Alkoholi netimüüki uuesti lubama ei hakata

Venemaa tööstus- ja kaubandusministeerium avaldas seisukoha, et alates 2007. aastast keelatud alkoholi veebimüüki pole plaanis uuesti lubada, kuigi rahandusministeerium töötas juba aasta tagasi välja seaduseelnõu nende piirangute kaotamiseks lootuses taaskäivitada alkoholi kaugmüük tänavu. Loe edasi: Kommersant

Vaktsineerimisest keeldumise eest trahvida ei plaanita

Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste koodeksi uus versioon ei näe ette vaktsineerimisest keeldumise eest trahve, kuigi varem oli eelnõusse sisse viidud sätteid, mis nägid ette trahve elanikkonna sanitaar- ja epidemioloogilist heaolu käsitlevate õigusaktide rikkumise eest. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (167)