Podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”Anu Realo: juhina vastutad kõikide inimeste heaolu eest, kes sinu heaks töötavad

Psühholoogi ja koolitaja Veiko Valkiaineni juhtimisalase podcast’i seekordseks vestluskaaslaseks on Warwicki Ülikooli professor Anu Realo, kes kuulus aastaid maailma kõige tsiteeritumate psühholoogiateadlaste hulka. Põnevas vestluses tuleb juttu väärtustest ja kultuurist ning sellest, kuidas need juhtimiskvaliteediga seostuvad. Samuti käsitletakse isiksuse temaatikat, viit peamist isiksuse seadumust – neurootilisus, ekstravertsus, avatus, sotsiaalsus ja meelekindlus –, et mõista, kuidas võiksid need juhi edukust mõjutada.

Anu Realo on olnud pikka aega seotud Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonnaga, sellest viimased viis aastat isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professorina. Nüüd aga toimetab ta Warwicki Ülikoolis Suurbritannias. 2019. aastast on Anu Realo ka Eesti Teaduste Akadeemia liige. Tema teadustöö pagas on aukartustäratav: ta on avaldanud üle 150 teadustöö rahvusvahelistes ajakirjades ning kogumikes ja toimetanud koos kolleegidega mitu eestikeelset raamatut. 2016. aastal pälvis ta Presidendi Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Anu Realo peamised uurimisteemad on isiksuse seadumused, emotsioonid, väärtused, sotsiaalne kapital ja subjektiivne heaolu.

Mõtteid vestlusest:

  • Sageli tuleb juhi rolli täita ka inimestel, kes oma isiksuseomaduste poolest sellesse rolli nii hästi ei sobitu. Isegi kui me suudaksime defineerida ideaalse juhi isiksuse profiili – millele ei ole ühest vastust –, siis paratamatult satub juhi rolli ka inimesi, kelle kõik isiksuslikud omadused juhitöö edukust ei toeta. Seetõttu peaks juht aru saama, kes ta on – millised on tema tugevused ja nõrkused.
  • Oluline ei ole ainult majanduslik tulem, või mis iganes viisil siis organisatsiooni edukust mõõdetakse, vaid see, et sa juhina vastutad nende inimeste heaolu eest, kes sinu heaks iga päev töötavad. Ma tahaksin, et juhid mõistaksid selle vastutuse tõsidust, selle sõna kõige paremas tähenduses. Sellel, kuidas juhid käituvad, milliseid väärtusi nad oma tegevuses järgivad ja kuidas nad organisatsiooni juhivad, on kohutavalt suur mõju sealsete töötajate heaolule laiemalt.
  • Olenemata sellest, millised on konkreetse juhi isiksuslikud seadumused (nendega me kõik sünnime ja neid bioloogilisi tendentse märkimisväärselt muuta ei saa), peaks iga juht ikkagi aru saama, et tema vastutab lisaks ettevõtte tulemustele ka oma töötajate heaolu eest. See tähendab, et kui sa oled juba liidriks saanud, siis tuleb võtta ka vastutus iseenda pideva arengu eest juhina. See nõuab ausat eneserefleksiooni, sisekaemust, sisevaatlust, et arendada endas just neid omadusi, kus see naturaalne pool ei ole võib-olla nii tugev, ja mahendada neid omadusi, mis looduse poolt on ehk saanud liiga palju peale keeratud.

Veiko Valkiainen

Juhtimisblogi ja podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” eestvedaja Veiko Valkiainen on psühholoogia ja psühhoteraapia alase hariduse ning üle 15-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega professionaal, kes keskendub oma töös meeskondade tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Loe artikleid (81)