Paul Varul: kui vaba on kohtunik otsuseid tehes?

Foto: Unsplash.com

Kohtunik, lahendades vaidlusi ja taotlusi ning käsitledes kohtumenetluses muid probleeme, lähtub seadusest, tõlgendades ja kohaldades õigusnorme. Nii võib esmapilgul jääda mulje, et kohtuniku tegevus on eelkõige juriidilis-tehniline töö, mille käigus tuleb vaid leida vastava olukorra jaoks õige õigusnorm ning siis kohaldada sellest normist tulenevat reeglit ja teha vastav otsus.

Iseenesest ju õiguse kohaldamine tõepoolest põhimõtteliselt nii käibki – tuleb hinnata tegelikku elulist probleemi, leida sellele olukorrale vastav õigusnorm, selgitada selle normi sisu ehk tõlgendada õigust, tuletades nii vastavad reeglid, mille alusel vaidlus otsust tehes lahendada. Samas ei ole võimalik koostada seadusi nii põhjalikult, et iga elujuhtumi kohta oleks vastav õigusnorm olemas, nii et piisaks vaid selle õige normi üles leidmisest, et probleem lahendada.

Paul Varul

Paul Varul on juhtivalt osalenud enamuse Eesti eraõiguse uute seaduste väljatöötamisel, ta on olnud pikemat aega TÜ tsiviilõiguse korraline professor, 1995 – 1999 oli Eesti Vabariigi justiitsminister. Praegu TÜ emeriitprofessor ja Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja vanempartner. Kord kuus kirjutab ta Edasi lugejatele õiguse teemalise kolumni, milles lahatakse erinevaid õigust puudutavaid küsimusi, kolumnides selgitatakse uue õigussüsteemi kujunemise põhimõtteid ja kommenteeritakse aktuaalseid juriidilisi probleeme. Loe artikleid (18)