Meediaülevaade: naabrid räägivad. 24.02

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Pooled psühhoteraapiat vajavad Soomes abita

Soomes olevat 36 000 regulaarset ehk vähemalt korra aastas abi saavat psühhoteraapiapatsienti. Hinnanguliselt peaks see aga olema ainult pool nendest, kes abi vajavad, sest vastava abi saamine riigi ametlike kanalite kaudu koos vastava teenuse tasu kompenseerimisega on sedavõrd keeruline ja aeganõudev, et osa abivajajaid jätab üldse proovimata ja osa jääb poolele teele, kuid erateraapias maksab teraapiasessioon umbes 100 eurot.

Nüüd on käima lükatud kodanikualgatus „Tagatud teraapia“, mille eesmärgiks on lisaks probleemi avalikkuse ette toomisele viia asi lahendamiseks ehk abi kõigile vajajatele kättesaadavaks tegemiseks ka seaduseandjate töölauale. Loe edasi: City 

Helsingis mitmeid lubadeta lasteaedasid

Lisaks kogu Soomet raputanud probleemidele vanurite hoolekandeasutustega on nüüd tulnud ilmsiks elukaare esimeses otsas olev ootamatu probleemipundar – nimelt on Helsingis avastatud, et mitmed tegutsevad lasteaiad teevad seda vastavate lubadeta. 

Kui alguses arvati, et tegemist on vaid ühe erapakkuja lasteaiaketi siseprobleemiga, siis nüüd on hakanud selguma, et probleem on hoopis laiem ning lubadeta tegutseb ka linna enda lasteaedasid.

Loe edasi:

Soomes kasvavad tulevikus vaid kolm suurimat keskust

Soomes prognoositakse, et paarikümne aasta pärast kasvavad kogu riigis elanike arvu poolest ainult kolm suurimat keskust – Helsingi, Turu ja Tampere. See mõistagi tähendab, et mitte enam maapiirkondade tühjenemine elanikest jätkub, vaid ka muud keskused hakkavad maksma enam lõivu suurtesse keskustesse kolijate pärast. 

Kui näiteks pealinnaregiooni ennustatakse lisanduvad järgmise paari kümnendiga veerand miljonit elanikku, siis kogu riigis peaks elanike arv püsima samana. Loe edasi: YLE

Läti

Riik tahaks pikendada Riia bussiühistransporti pealinnapiiridest välja

Läti transpordiministeerium on tulnud välja ettepanekuga pikendada Riia linna ühistranspordi bussiliine ka pealinnaregiooni aladele, et säästa nii vastavates piirkondades eraldi bussiliinivõrgu ülalpidamise pealt. Juba on isegi idee kaalumise etapis tõdetud, et see eeldaks suuremaid busse ja tihedamat peatustevõrku, mis aga tähendavat suuremaid ebamugavusi antud liinide praegustele linna sees kasutajatele. Loe edasi: Delfi 

Iga kolmas tules hukkunu pani ennast ise suitsuga põlema

Tänavu 22 tulekahjus hukkunu seast kaheksa põhjustasid õnnetuse ise oma hooletu suitsetamisega. Eelmine aasta hukkusid pea kõik tulekahjuohvrid inimeste endi poolt tuleohutuse eiramise tõttu tekitatud tulekahjudes. Loe edasi: Delfi 

41% lastest sünnib väljaspool abielu

Kui Lätis sünnib 41% lastest väljaspool abielu, siis Euroopa Liidu vastav keskmine on 43%, kuid Eestis 56% ja Leedus 27%. Loe edasi: Delfi 

Rootsi

Malmö nõuab Taanis töötajate maksude kompenseerimist

Malmö linnapea nõuab riigilt miljard krooni nn. Taani maksu kompensatsiooni. Nimelt käib palju Malmö ja Skåne elanikke Taanis tööl ning vastavalt Rootsi ja Taani vahel 2003. aastal sõlmitud kokkuleppele maksavad nemad oma tulumaksu hoopis Taanile. Loe edasi: The World News 

Mitte ainult feigid uudised, vaid ka tviidid

Rootsis on kaks ministrit – sotsiaalminister Annika Strandhäll ja välisminister Margot Wallström – sattunud nn. Twitterblufi ohvriteks ehk on selgnud, et edasitviiditud tviitide ringluses liiguvad valetviidid, kus on lavastatud-kujutatud otsekui nende poolt tehtud tviite, mida nad tegelikult ise oma kontodelt teinud ei ole. Loe edasi: Metro 

Sisserändajatel kohalikest elanikest suuremad vaimse tervise riskid … jälle

Kui äsja toodi uudisena välja tõdemus, et sisserännanutel on Rootsis kohalikest elanikest suuremad riskid vaimse tervise osas, siis tegelikult pole selles midagi uut ehk uudisväärset, sest juba 1974. aastal Acta Sociologica’s avaldatuna on täpselt sama järelduseni jõudnud Helsingi Ülikoolis Elina Haavio-Mannila ja Kerstin Steniuse poolt tehtud teadusuuring ”Uute etniliste vähemuste vaimse tervise probleemid Rootsis“. Loe edasi: JSTOR 

Venemaa

Amnesty International nuhtleb Venemaad kodanikuühiskonna piiramise eest

Amnesty International pani Venemaa koos veel 49 riigiga „nurka“ selle eest, et seal toimub riigi poolt seadusandluse kaudu ehk valdavalt riikliku julgeoleku ja traditsiooniliste väärtuste kaitsmise argumentide taha peitudes kodanikuühiskonna piiramine. Loe edasi: Kommersant 

Venemaalaste sissetulekud ja tarbimine kahanesid jaanuaris

Venemaalaste sissetulekud ja tarbimine kahanesid jaanuaris näidates statistikas halvimat tulemust alates 2017. aasta augustist.  Käesolev aasta saab olema tarbijatele raske – lisaks inflatsioonikasvule on aasta esimesel poolel piiravaks teguriks see, et eelarvest ei tehta märkimisväärseid ülekandeid elanikkonnale ning avaliku sektori palkade ja pensionide indekseerimine on äärmiselt mõõdukas, samal ajal jätkub tõenäoliselt rubla nõrgenemine. Loe edasi: Kommersant 

Pulkovo lennujaam suurendas reisijate arvu 14% võrra

Meil kipub ikka ja jälle Tallinna lennujaama asju arutades Helsingi-Vantaa ja Riia kõrval ununema kolmas suur piiritagune naaber ehk Peterburi Pulkovo. Jaanuaris kasvas Pulkovo lennujaama reisijate arv 14% 1,23 miljoni reisijani. Siseriiklikel liinidel lennates läbis aasta esimesel kuul lennujaama 841 500 reisijat, mis on 14,4% rohkem kui jaanuaris 2018 ning rahvusvahelistel lendudel reisijaid oli 388 600, mis on eelmise aastaga võrreldes 9,6% rohkem. Kõige populaarsemad sihtkohad Peterburi lennureisijatele on Moskva ja Minsk. Loe edasi: Kommersant 

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (166)