Meediaülevaade: naabrid räägivad. 3.12

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Soome turistide Eestist kadumine ringiga Soomes tagasi

Kui mõni aeg tagasi hakati Soome meedias ja Eestiga seotud soomlaste suhtlusvõrgustikes väitma, et soomlased on Eestist turistidena kadumas ja selle põhjuseks on erinevaid probleeme, mida siinpool lahte kiputakse ignoreerima, siis väikese viivitusega jõudis seesama teema ka meie meediasse. Nüüd korjas Soome meedia omakorda üles selle teema kirgliku käsitlemise meie meedias ehk Koidula poolt kokkuluuletatud Soome sild on ikka kohati olemas.  Loe edasi: Helsingin Sanomat

Eurouuring heidab Soomele rassismivarju

Ühe euroliidu uuringu tulemustest tuleb välja nagu oleks Soome üks kehvemaid maid muid rasse esindavate inimeste jaoks, sest 14% Soomes elavatest vastava taustaga inimestest olevat viimase 5 aasta jooksul puutunud kokku füüsilise vägivallaga, kui antud keskmine näitaja uuringus osalenud maades olevat 5%. Ja kui võtta eraldi Aafrika taustaga vastav sihtrühm, siis lausa 63% nendest on Soomes kogenud rassipõhist ahistamist, kui antud keskmine näitaja uuringus osalenud maades olevat 30% kandis.

Idaturistid Soomes murelapse rollis

Pikka aega Ida-Soome majandust pinna peal hoida aidanud idaturism on viimased viis aastat aina nõrgemaks muutuva rubla ja Venemaa muudegi majandusraskuste tõttu muutunud aina problemaatilisemaks. Loe edasi: YLE

Läti

Läti teed kehvas seisus

Läti vastavad ametkonnad hindavad Läti peateedest 25% ja lausa 40% regionaalsetes ja kohalikest riigiteedest kas kehvas või koguni väga kehvas seisus olevateks. Loe edasi: Delfi

Lätis nutiliiklusmärgid töös

Lätis on üles seatud esimesed elektroonilised liiklusmärgid – esialgu kokku 30 kogu sealse Via Baltica lõigu ulatuses, mis võimaldavad muutmist vastavalt olukorrale. Loe edasi: Delfi

Tõenäoliselt viimane statsionaarne kiiruskaamera

Lätis sai hiljuti teedele üles viimane ehk sajas paikne kiiruskaamera ja see on ka kõik, mida käesoleva aasta lõpuks antud küsimuses oli eesmärgiks võetud.
Nüüd on omakorda ülal küsimus, kas edaspidi minnakse üle juba ainult mobiilsetele kaameratele. Loe edasi: Delfi

Rootsi

E-kaubandus ootab kommertsrõõmsaid jõule

Rootsis teostatud küsitluses selgus, et 31% e-kaubanduse ettevõtetest ootab sealt tänavusest jõulumüügist eelmise aasta omast suuremat käivet, 40% eeldab eelmise aastaga võrdset käivet ja ainult 6% kardab müüginäitajate langust. Loe edasi: The Local

Kolmandik brittidega rahvusvahelise äri tegijatest ootab Brexitist tagasilööki

Võttes arvesse meie majanduse nabanööri Rootsiga, peaks meile korda minema ka see, et 27% brittidega ärisuhetes olevatest rahvusvahelisel turul aktiivsetest ettevõtetest ootab Brexitist tagasilööki. Sama näitaja ületas aga kolmandiku nende ettevõtete hulgas, kelle äri seisneb ainult Rootsi ja brittide vahel tegutsemises. Loe edasi: The Local

Kolm kuud valitsuskriisi kiirkonspektina

Kui tavaliselt tähendab valitsuskriis valimiste vahel ühe valitsuse ärakukkumist ja teise kokkupanemist, siis meil on kahe naabri ehk Läti ja Rootsi osas tegemist valitsuskriisiga, kus põhiaspektiks on valitsuse puudumine ehk kummaski ei ole peale viimaseid parlamendivalimisi uut valitsust kokku ja paigale saadud. Rootsis käib see saaga juba varsti kolm kuud ja mis on toimunud, sellest antakse siin kiirkonspektiivne ülevaade. Loe edasi: The Local

Venemaa

Kõik, kõik on uus detsembrikuus

Venemaalastel on enne uue aasta lõppu veel paljugi uut detsembris tulemas.
Kommersant loetles kokku kuraditosin muudatust seadusandluses, majanduses, kaubanduses jne, mis hakkavad kehtima vahemikus 1.-30. detsember. Loe edasi: Kommersant

Lenoblast digitaliseeruks

Leningradi oblasti sotsiaalmajandusliku arengu plaane aastaks 2030 kohandatakse. Praegu toimuvates töötubades ja kooskõlastusnõupidamistel on laual eelkõige majanduse üldine digiteerimine ja riigitoetuste jagamine digitaaltehnoloogiaid kasutatavale ettevõtlusele. Analüütikute sõnul võib aga praeguses üldises staadiumis digi tähendada pea mida iganes ehk soovitakse näha detailsemat süvenemist teemasse. Loe edasi: Kommersant

Эстляндская трудовая коммуна 100

Kommersant võttis anda ülevaate Eesti Töörahva Kommuunist, mis sündis 29. novembril 1918 Narvas ja ka sellest, mis antud sündmuste taustal Eestis üldse toimus ning kuidas märke vastavatest ajaloosündmustest on tänases Eestis märgata. Loe edasi: Kommersant 

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (135)