Meediaülevaade: naabrid räägivad. 28.04

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Soome riigimetsadest kaob laudteesid ja puhkepaikasid

Soomes on riik otsustanud hakata aastakümnetega loodusesse ehitatud rekreatsiooniinfrastruktuuri vähendama, kuna vahendeid selle korrashoidmiseks napib. Alustuseks võetakse korrastamise asemel üles remonti vajavad laudteed ja puhkekohad, kui nende haldajaks-hooldajaks ei leita kas kohalikke omavalitsusi või seltse.  Loe edasi…

Internetisõltlus kui virtuaal- ja diginarkomaania

Internetisõltlasi on hakatud Soomes juba ravima, sest on jõutud arusaamisele, et mastaabilt ja olemuselt on tegemist ainesõltuvusest hirmsamagi nähtusega. Näiteks netinakkusest saadud depressiooni ja meeleoluhäirete käes kannatavad ja vastavat ravi saavad juba algkooliealised lapsed. Loe edasi…

Kiiruseülatamise trahvide kiire kasv

Tõhustatud kiirusemõõtmine on Soomes kasvatanud kiires tempos ka vastavat trahvikassat, sest eelmisel aastal ületati eelarvesse kirjutatud ootusi lausa 10 miljoni euroga ületades 50 miljoni piiri. Kui 2015. aastal tehti 178 000 kiiruseületamise trahvi, siis eelmisel aastal juba 272 000 ehk 53% rohkem. Loe edasi…

Läti

Endisest VEF-ist saab Riia Räniorg

Endise VEF-i tehasekompleksi alale ja selle ümbrusse plaanitakse Riia Ränioru rajamist ning vastavale kokkuleppele on oma nime alla pannud rida Läti juhtivaid IT-ala tegijaid. Mõlemale poole Brivibase tänavat olevat antud piirkonnas juba niikuinii koondunud suur hulk vastavat ettevõtlust ja töökohti, nüüd on küsimus kogu piirkonna ühtses väljaarendamises teatud valdkonnakeskusena.  Loe edasi…

Lidl’i fenomeni ”tõlgitakse” lätlastele

Leedus juba tegutseva Lidl’i Lätti saabumise eel on peetud vajalikuks Läti elanikke ka Lidl’i ärimudeliga kurssi viia, et pakutav odavam hind oleks arusaadavam. Võtmeks on, et 90% sortimendist on Lidl’i enda brändi tooted, mida saadakse otse tootjatelt vahendajaid kaasamata, kaubavalik on piiratud, pearõhk on igapäevase nõudlusega kaubal, kokkuhoid tööjõult, minimaalne riiulite ja lettida kasutamine ning säästlik valgustus.  Loe edasi…

Läti asub oma finantssektori mainet päästma

Lätis on valitsuse poolt moodustamisel finantssektori mainet päästma asuv töörühm. Peaministri poolt alla kirjutatud määruse alusel on töörühma kaasatud lisaks poliitikutele ka suurimad Lätis tegutsevad pangad (SEB Banka, Citadele Banka, Luminor Bank ja Swedbank) ning kohalikud ja rahvusvahelised eksperdid. Loe edasi…

Rootsi

Rekordkunn

Kui kuningal sai 26. aprillil oldud troonil 44 aastat ja 223 päeva, sai temast Rootsi ajaloos kõige kauem aujärjel olnud regent. Eelmist rekordit annab otsida päris kaugest minevikust ehk 654 aastat tagasi, kui aastal 1364 oli tegemist kuningas Magnus Erikssoniga. Loe edasi…

Noorte vaimsed vaevad … koolist?

Alates 1980ndatest on Rootsis vaimsete probleemidega noorte arv kahekordistunud. Nüüd on uute uuringute alusel põhjust väita, et antud kasv võib vähemalt osaliselt tuleneda koolist. Loe edasi…

Stockholmis üle 100 koerasõbraliku söögi- ja joogikoha

Viimase nelja aasta jooksul on Stockholmis kahekordistunud koertesõbralike kõrtside, baaride ja kohvikute arv – nüüd on neid seal üle 100. Loe edasi…

Venemaa

”Lasteaiad” … vanuritele?

Peterburi kuberner Georgi Poltavtšenko teatas uue geriaatriaabiprogrammi loomisest viimaks ellu uuendust sotsiaalpoliitika valdkonnas. Uus programm peaks käivituma juba 2019. aastast ja muuhulgas sisaldaks see ka uusi ja uuenduslikke vanuritele suunatud sotsiaalhoolekandeasutusi, mida meedia on hakanud kutsuma ”lasteaedadeks vanuritele”. Loe edasi…

Jalka-MM kui transpordiprojekt

Kui vaadata jalgpalli MM 2018 ettevalmistuseks tehtud ametlikke kulutusi, siis tähelepanuväärselt suur osa 683 miljardist rublast ehk 228 miljardit ehk kolmandik on pandud transpordiinfrastruktuuri. Veelgi enam – spordiinfrasse on investeeritud vaid veidi rohkem ehk 265 miljardit  Loe edasi…

Esimesse klassi … erakoolis

Õppekohtade vajadust soovitakse Venemaal tulevikus täita suurendades ka erakoolide osakaalu keskhariduses – vähemalt sellise idee projekt on valitsusele üle antud. Siiski ei ole rõhk antud idees mitte lihtsalt erakoolide kaasamises, vaid selleks eraldi avaliku ja erasektori koostöös moodustatava n-ö. mitteriiklike koolide võrgustiku loomises. Loe edasi…

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (166)