Meediaülevaade: naabrid räägivad. 17.11

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Jõulukalendrid ka täiskasvanutele

Nii mõnigi täiskasvanu on valmis jõuluootuse meeleolu loomiseks ostma jõulukalendri makstes selle eest üle 100 euro ning seetõttu on viimasel paaril aastal täiskasvanute jõulukalendrid Soome kaubanduses hakanud otsa saama juba novembris. Loe: YLE

Soomes napib noori

Soomes on noorte seisus elanikkonna sajandi madalseis ehk viimati oli seal alla 15 aasta vanuseid elanikke sama palju 1870ndate lõpus. Elanike koguarvu osas ennustatakse aga aastal 2035 algavat langust, mille tulemusel oleks Soomes elanikke käesoleva sajandi keskel vähem, kui praegu. Loe edasi: YLE

8% Soome elanikest kasutab antidepressante

Soomes on antidepressantide kasutajaid 400 000, mis annab osakaaluks kogu elanikkonnast 8%. Osakaaluna on see Põhjamaade lõikes madalaim näitaja ja päris kaugel Euroopa liidrist Portugalist, kus masendust ravib medikamentidega 17% elanikest. Viimase aja trendina on Soomes märgata antidepressantide kasutamise tõusu noorte hulgas. Loe edasi: YLE

Rootsi

Rootsi koolidesse tervislikum toit

Rootsis on riiklikud toidu- ja toitumisasjapulgad esile tulnud ettepanekutega muuta koolitoit tervislikumaks. Lühidalt – vähem liha, rohkem värsket rohelist ja suhkrust selle erineval moel peaks üldse lahti saama. Loe edasi: Metro

Rootsis üle 10 000 eaka kodutu

Rootsis saadi äsjase uuringu tulemustel teada, et seal on 10 121 üle 50 aasta vanust kodutut (50-64 vanuserühma osakaal kodutute seas 25%) ja üle 65-aastaseid on aga pea 2000 (6% kodututest). 35-49 aasta vanuste kodutute osakaal on 30%, 25-34 24% ja 18-24 15%. Meeste osakaal on 62% ja naiste 38%. Loe edasi: Metro 

Rootsis ei kasutata helkureid piisavalt

Ainult 8% jalakäijatest Rootsis kasutab regulaarselt helkureid, kusjuures vanuserühmiti suurt vahet ei ole ehk kõikumine käib 6 ja 9 % vahel. Loe edasi: Metro

Läti

Lätis kogutakse allkirju kasiinode lõpetamiseks

Portaalis Manabalss.lv on kogutud 10 000 allkirja Lätis kasiinode ärakeelamise toetuseks. Vastav initsiatiiv lubaks kasiinodel edasi tegutseda ainult luksusklassi (mis on veidi arusaamatu, sest Lätis on hotellidel ametliku standardi alusel tähekategooriad, mitte aga luksus-mitteluksus jaotus) hotellides. Loe edasi: Delfi

Rootsi kinkis Lätile koostööfondi

Rootsi kinkis Lätile viimase iseseisva riikluse juubeli puhul 10 miljoni SEK (peaaegu miljon EUR) mahuga koostööfondi. Sarnase kingituse olevat saanud ka Leedu ja Eesti. Loe edasi: Delfi

Läti elanikud käivad päevas 2,7 km

Läti elanikud käivad päevas keskmiselt 2,7 km. Üldse liigub keskmine Läti elanik päevas kokku 29,6 km, millele kulub 80 minutit. Kõige pikemaid vahemaid läbivad igapäevaselt rongide kasutajad – 47 km ja 79 minutit päevas. Loe edasi: Delfi

Venemaa

Piiter plaanib graffitite seadustamist

Piiteris on arutamisel graffitite seadustamine hoonete ja ehitiste seintel. Lähtekohaks on, et koostatakse ka vastavad graffiti kui tänavakunsti vorm kasutamise eeskirjad, milles paistavad olevat ära määratud nii vastavad kohad, kui ka see, et vastava loa saavad ainult eelnevalt selleks välja valitud kunstnikud. Loe edasi: Kommersant

Maksudega tervist edendama

Venemaal arutatakse võimalust mõjutada maksude kaudu tarbimist ka selle tervisemõjudele mõeldes ehk vastavate harjumuste mõjutamiseks eesmärgiga parandada elanikkonna tervislikku seisundit ja pikendada keskmist eluiga. Mõistagi on suuremateks probleemideks antud plaanis alkohol, tubakas, joodi puudus, rasvumine ja kõrge vererõhk. Loe edasi: Kommersant

Hariduslõhega abielud

Venemaal on abielus üha rohkem naisi, kelle abikaasade haridustase on nende omast madalam ja selle põhjuseks olevat osaliselt kõrghariduse populaarsuse kiire kasv naiste hulgas. Värske uuringu kohaselt on viimase 20 aasta jooksul vähenenud abielude osakaal, kus abikaasadel oli sama tasemega haridus – 1995. aastal oli selliste paaride osakaal 50%, 2015. aastal 46%. Kogu vaatlusaluse perioodi jooksul suurenes paaride osakaal, kus naisel abikaasast kõrgem haridus – vastavalt 31,3% 1995. aastal ja 37,1% 2015. aastal. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (127)