Fotolugu: suletud koolimaja ainuke hing. #kuidasmekestame

Meerapalu, Põlva maakond, Räpina vald (enne 2017 Tartu maakond, Meeksi vald). | Foto: Birgit Püve

Veel kaks aastat tagasi tegutses Meerapalu kooli hoones Põlvamaal kohalik raamatukogu. Kool ise suleti aastakümneid tagasi, ent siiani elab tühjas majas üksinda kooli kunagine õpetaja Tiiu Zovo, kes 1960ndatel siia kolis.

Tiiu elab alumise korruse toas asuvas varasemas õpetajate korteris ning kasvatab hoovi peal kitsi. Seltsiks kass ja poja koer, püüab naine argielu ja -toimetustega ise hakkama saada. Tiiu poegadest üks käib tööl Soomes, lapselapsed elavad Tallinnas, Tartus, Saksamaal, Rootsis ja Austraalias.

Koolimaja oli pikalt kunagise kaluriküla ainus asutus ja külarahva kokkusaamiskoht, kus asusid seltsituba, kirikutuba, arstipunkt, riieteturg ja internetipunkt. Tänaseks on kõik elanike vähesuse tõttu tegevuse lõpetanud. Peale seda, kui Tiiu miniast raamatukogu juhataja suri, suleti ka raamatukogu ning 17 000 raamatut koliti ümber Mehikoormasse. Kõik muu seisab endiselt, nagu oleks siit äsja lahkutud – seltsitoa laual poolik kohvipakk ja kirikutuba raamatutega.

#kuidasmekestame on Birgit Püve fotoseeria (teksti autor Mari Roonemaa), mis kajastab rahvastikumuutuste mõju inimeste argielule. See on sündinud koostöös Avatud Eesti Fondi, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Mainor ASi, Tallinna Tehnikaülikooli, Teenusmajanduse Koja ja Vabaühenduste Liiduga. Samal teemal toimusid möödunud aasta lõpus kogukondlikud arutelud ja ideetalgud üle Eesti. Rohkem infot: kestame.rahvaalgatus.ee.