Meediaülevaade: naabrid räägivad. 27.01

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Soome keelab uute bensiini- ja diiselautode müügi juba 2030

Põhjamaad on üksteise võidu kuulutanud plaanidest lõpetada uute bensiini- ja diiselautode müük ja hetkel on Soomes vastav ametlik seisukoht paigas aastaga 2035.

Samas rõhuvad muud Põhjala riigid aastale 2030. Kui Soome enda kliimaeksperdid väidavad, et mahtumaks heitgaasidest tingitud keskmise temperatuuri kasvutempo kontrolli all hoidmise eesmärkidesse, tuleks Soomes uute bensiini- ja diiselautode müük lõpetada juba 2027. Loe edasi: YLE

Põhjamaad karmistavad Helsingis kliimamuutuse kontrolli kriteeriume

Põhjamaad leppisid Helsingis kokku heitgaaside ja kliimamuutusega seotud kriteeriumite karmistamises, et püsida sajandi lõpuks eesmärgiks võetud maksimaalselt 1,5 kraadise keskmise temperatuuri kasvu piiri sees. 

Praegu on Soome, Rootsi ja Taani võtnud endale kohustuse vähendada EL-i kliimapoliitika raames 1990-2030 oma CO2-heitgaase 40% võrra. Eduskunnas leppisid detsembris 8 parlamendierakonda kokku, et Soome peaks 2030. aastaks saavutama  vähemalt 55% EL-i eesmärgist ja selliseks tempo tõstmiseks saabub hea võimalus, kui Soomel algab alates juulist järgmine EL-i eesistumine. Loe edasi: YLE 

Vegemessut Põhjamaade suurim

Nädala pärast kolmandat korda toimuvad Vegemessut on saavutanud märgatava populaarsuse, kuna ollakse juba Põhjamaade suurim taime- ja vegantoidu sündmus. Kui eelmisel aastal oli külastajaid 8000, siis tänavu korraldatakse messi juba kaks korda. Messi korraldajad ise deklareerivad, et taime- ja vegantoit on parim moodus inimkonna ”ökoloogilise jalajälje” vähendamiseks. Loe edasi: City 

Läti

Ligi pooltel Läti elanikel ei ole tööpäevadel lõunat

Iga teine Läti elanik säästab tööaega keeldudes üha sagedamini vajalikust lõunasöögist ja annetades oma vabad hetked ületunnitööks. Vastavas uuringus selgus ka, et kõige kiirem ja pingelisem töö peaks olema meditsiinitöötajatel. Loe edasi: Delfi 

Läti linnadevaheliste bussiliinide võrk tõmbub kokku

Eelmise jooksul vähendati Lätis linnadevaheliste bussiliinide võrku 725 tuhande kilomeetri võrra ja sellega ei ole plaanis piirduda. Alates 1. jaanuarist 2019 on vastavas võrgus loetletud 1059 liini: 217 linnadevaheliset ja 842  kohalikku-maakondlikku bussiliini ning samuti 11 rongiliini. Loe edasi: Delfi 

“Vorst vabaduse vastu” enam kaubaks ei lähe

Lätis vähenes 2018. aastal järsult elanike arv, kes sooviksid riigi majandusolukorra parandamiseks osaliselt loobuda poliitilistest vabadustest, kuna vastavas uuringus osalenutest ainult 24% eelistaks vabadusele vorsti.  See on madalaim näitaja kogu uuringu ajaloos alates 1999. aastast. Loe edasi: Delfi 

Rootsi

Rootsi kuvand tuhmub

Seni paljuski eeskujuks peetud ja toodud Rootsi kuvand on hakanud maailma sotsiaalmeedias liikuva info ja kommentaaride valguses tuhmuma.  Ajaliselt ja sisuliselt paistab olevat tegemist just paari viimase aasta rändepoliitikaga seotud küsimustega, mille ümber puhuvad emotsioone lõkkele just parempoolsed populistlikud sotsiaalmeediakeskkonnad. Loe edasi: Metro 

Rootsis on parim vaimne tervis hea toimetulekuga heteromehel

Sugu, majanduslik toimetulek ja seksuaalne suunitlus on vaimset tervist mõjutavad põhitegurid, millele lisanduvad vähemolulistena haridus, sünniriik ehk päritolu ja võimalikud kehalised puuded, selgub vastavalt Rahvatervise Ameti värskele aruandele.  Amet kommenteeris: ”Tänapäeva ühiskonnas polegi enam nii lihtne olla teistsugune.”  Loe edasi: Metro 

Stockholmis rekordilised 636 000 inimest korterijärjekorras

Rootsi linnapiirkondades kasvab aina rohkem pinge riigi või omavalitsuste poolt pakutava munitsipaalüürielamispinna turul. Stockholmi kesklinnas võib sellise elamispinna järjekorras ootamisele kuluda juba peaaegu 17 aastat, äärelinnas 11 aastat. Alates 2010. aastast on riigi kolme suurlinnapiirkonna vastava eluaseme järjekorrad kahekordistunud ligi pool miljonilt umbes miljonile järjekorras olijale. Loe edasi: Metro 

Venemaa

Regionaalarengut mõõdetakse indeksitega

Petrostat arvutas välja Peterburi linna ja Leningradi oblasti tööstustoodangu näitajaid, mis 2018. aastal kasvasid kummaski regioonis umbes 5%. Kui Peterburi jaoks on see kriisieelse 2012. aasta kasvunäitaja kordamine, siis oblastil on veel antud plaanis kasvuruumi. Praegused tulemused ehk kasv muidu kogu Venemaa jaoks kriitilisel ajal on eelkõige piirkonna majandusgeograafilise hea asukoha tagajärjed, ütlevad analüütikud. Loe edasi: Kommersant 

Plaanitakse vähendada elanikkonna vähenemise määra

Riigi sõnul võib rahvastiku kasv Venemaal muutuda võimalikuks jälle aastatel 2023-2024, kui vähendada suremust ja stabiliseerida sündimuse kasvu määra. 

2018. aastal vähenes Venemaa elanikkond 87 000 inimese võrra langedes 146,7 miljoni elanikuni. Kõige suuremat elanikkonna vähenemist – seitse inimest 1000 elaniku kohta – täheldati Pihkva, Tveri, Smolenski, Tambovi ja Tuula oblastites. Loe edasi: Kommersant 

Yandexilt oma pardaarvuti ja nutitelefon

Yandex tuli välja autodele mõeldud pardaarvutiga «Яндекс.Авто», mis maksab 29900 rubla (400 eurot) ja pakub lisaks multimeediavõimalustele juhile  sarnaselt Apple’i Sirile abiks «Алисca» nime kandvat virtuaalhäälekest. Eelmise aasta lõpus tuli Yandex välja oma nutitelefoniga, kuhu samuti saab «Алисca» rääkima panna. Loe edasi: Kommersant 

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (141)