Luues teed segadusele: tulge tee pealt eest!

Elektriline tõukeratas

Kes oleks võinud arvata, et üks tehnoloogiamaailma suurimaid ja ägedamaid debatte keerleks ümber elektriliste tõukerataste? Artikli autor David C. Woessner töötab peadirektorina USA tehnoloogiaettevõttes Local Motors, mis kujundab, ehitab ja müüb iseliikuvaid sõidukeid. Ta esineb kuu aja pärast toimuval Robotexi konverentsil.

Olukord, kus kohalik laps sõitis elektrilise tõukerattaga autole liiga lähedale, tekitas veel aasta tagasi vastandlikke arvamusi. Tänaseks on elektrilised tõukerattad meie tänavatel tavaline nähtus, millega kaasnevad ka omad probleemid. Kuhu peaksid need liiklusvahendid kuuluma meie rahvarohketes linnades? Mis peaks olema nende ja neid kasutavate ettevõtete roll inimeste transpordil? Mis peaks olema valitsuse roll elektriliste tõukerataste sobitamisel liiklusesse?

Need küsimused peaksid olema tuttavad kõigile, kes töötavad linnades. Sellest, kuidas me liigume uutest mobiilsete süsteemide uuringutest ja arendusfaasidest edasi ja hakkame tooma neid turule, sõltub terve tööstus. Kuidas me toome tooted tänavatele ja samas garanteerime, et nad on ohutud, ning et need on tõepoolest parema eesmärgi nimel? Suurem probleem on see, kuidas seda ellu viia arvestades regulatsioonidega, mis ei liigu sama kiiresti kui tehnoloogia, mida ta peab reguleerima.

Aeglane valitsus ja kiire tehnoloogia

Valitsusele pole Moore’i seadust. Tehnoloogia kasvab ja liigub alati üha kiirenevas tempos, aga demokraatlik valitsus mitte. Juba 2500 aastat tagasi iidses Kreekas läks valitsusel otsuste tegemisega kaua aega, sest üksmeelele jõudmine oli pikk protsess. See ei muutu kunagi (ja ei peakski) ja kindlasti ei muutu piisavalt, et rahuldaks tehnoloogia kogukonna vajadusi. Eriti liiklemise tööstust, mis on tihedalt seotud regulatsioonidega.

Sellest tulenevalt on ka arusaadav, miks Uber otsustas kasutusele võtta sõidujagamise mudeli. On selgunud, et selle mudeli näol oli tegemist pahauskse lähenemisega ning see ei toimi autonoomsete sõidukite ja teiste liikumisvahendite puhul, milles üldine turvalisus on legitiimne murekoht. Kuidas me peaksime tegelema selle probleemiga tööstuslikul tasandil nii, et see oleks kooskõlas nii kohalike omavalitsuste kui ka riikide valitsustega üle maailma. Siin on kolm võimalikku lahendust.

  • Hollandi mudel

Sellel aastal KMPG poolt tehtud uuring näitas, et Holland on maailmas kõige paremini valmis isesõitvateks sõidukiteks. See ei ole juhus, vaid Hollandi valitsuse sihipärase tegutsemise tulemus. Selle algatuse sisuks oli mõista autonoomiat, uut tüüpi liikuvust ja selle tähtsust Hollandi ühiskonnale ning kanda ka hoolt selle eest, et valitsus suudaks tehnoloogiliste arengutega sammu pidada.

Holland tegi selle võimalikuks kõige huvitavamal viisil, tunnistades endale nõrku kohti seadustes ja regulatsioonides. Nende muutmiste asemel, mis võtaks pikka aega, on nad nuputanud välja moodused, kuidas olemasolevate regulatsioonidega töötada. Seda tehes on valitsus võtnud fookusesse turvalisuse, mis on põhiväärtus igale ettevõttele, kes soovib tuua sõidukeid avalikele teedele testimiseks või kasutamiseks. Praktilise mõtteviisiga Põhja-Euroopa valitsus avastas, et turvalisuse tõestamine on surnud ring.

Valitsuse poliitika ütleb isesõitvate autode kohta: “asjakohaste (Euroopa) õigusaktide ja eeskirjade kohaselt on uued tehnoloogiad ja tegevused lubatud üldkasutatavatel teedel ainult siis, kui on tõestatud, et need on ohutud ja toimivad”. Siiski tõestamine, et tehnoloogia ja funktsionaalsus on ohutu ja opereeritav, nõuab tavaliselt praktilist testimist avalikel teedel.

Lahendus? Teha erandid firmadele, kes tõestavad, et nende sõidukid on turvalised. See pole iseenesest uus lähenemine, Ameerika Ühendriigid teevad seda ka. Hollandi nõks on, et kui tootjal on piisavalt head testimisvõimalused ja andmed ning valitsus ei suuda avaldust läbi vaadata piisavalt kiiresti, palgatakse kolmas osapool, kes annab hinnangu ja soovituse regulatsioonist vabastamiseks. See on lihtne, kuid efektiivne lähenemine. Enamus juhtudel suudab Hollandi valitsus pakkuda umbes ühe igas kuus, samal ajal kui USA-s võtavad vabastused aega aasta või isegi kauem.

  • Vastastikku kasulik avalik-era partnerlus

Tehnoloogiaettevõtted kujundavad ja ehitavad asju. Linnavalitsus loob regulatsioone. Need on vastastikku mittesobivad valdkonnad. Sageli seavad nad liiga karmid piirid, mida ei tohiks teha. Valitsused ja eraettevõtted saavad ja peavadki koostööd tegema rohkem, kui nad seda teevad ning julgustama teineteist lahendamaks probleeme koos.

Üks meie firmadest, Local Motors, üritab ehitada seda laadi suhet Californias ja Arizonases. Ta on kuulutanud nendes osariikides välja vaba konkursi linnadele, valitsusasutustele ja teistele üksustele, aitamaks tuua iseliikuvad sõidukid teedele. Vastutasuks premeerib Local Motors võitja linna kahe Olli’ga (madala kiirusega isejuhtiv buss). Mõlemad pooled võidavad. Local Motors saab testida Ollit liikluses. Võitja linn saab teha algust linna planeerimisega, mis on kohandatud isesõitvatele bussidele.

  • Era-era mudel

Kui isesõitvate sõidukite avalikele teedele saamisega on palju takistusi, siis tunduvalt väiksem on probleem saada neid eralinnakutesse ja erateedele. Paljud ettevõtted, mis teevad isesõitvaid busse, testivad oma sõidukeid ärikvartalites, haiglate linnakutes, eraülikoolides ja isegi spordiareenidel.

Kuigi need tingimused pole avalike teedega võrdväärsed, on nad siiski liiklustihedad oma paljude sõidukitega, mida juhivad ettearvamatud inimesed. Eralinnakud pakuvad võimalust sõidukitel saada teedele ilma, et peaks jäljendama täielikult Uberit ja ignoreerima regulatsioone.

Ei ole olemas lihtsat viisi, kuidas regulatsioone muuta ja valitsusi kiiresti areneva tehnoloogiaga arvestama panna. Aga pole põhjust, miks need kaks poolt ei saaks koos töötada ühiste eesmärkide nimel, olles kompromissivalmid ja positiivse suhtumisega. Kuna tehnika areng ei aeglustu, tuleb valitsusel mõista, et nad peavad kuidagi sammu pidama. Meie ülesanne on olla neile head partnerid ning aidata tulemusteni jõuda.

Artikli autor David C. Woessner töötab peadirektorina tehnoloogiaettevõttes Local Motors, mis kujundab, ehitab ja müüb iseliikuvaid sõidukeid. Ta vastutab haridustegevuse, müügi ja demonstratsioonide eest Washington D.C. piirkonnas. David Woessner esineb Robotex International konverentsil “Generatsioon R”, mis toimub Tallinnas Kultuurikatlas 30.11 – 1.12. Lisainfo Robotexi kohta: Kava ja piletid

Miks minna ROBOTEX’ile?

Robotexi patroon Taavi Kotka ja Starshipi kaasasutaja Ahti Heinla, kes teeb ka konverentsi ühe põhiettekannetest.