Jan Kaus: tegelikkuse interpreteerimine viib loomingulisuse plahvatusliku kasvuni. Õpetajate roll maailma tõlgendamisel kasvab

Foto: parisweb, Flickr, CC

Kirjanik ja esseist Jan Kaus mõtiskleb oma avarapilgulises essees loomise ja tõlgendamise üle ning leiab, et uute teadmiste kasvades muutub maailma keerukuse mõtestamisel üha olulisemaks meie võime seoseid luua.

Mis on looming?

Loomingulisuse saab jaotada laias laastus kaheks: loominguks, mille käigus luuakse midagi uut, ja loominguks, mille käigus luuakse miski uuesti.

Jan Kaus

Jan Kaus on esseist ja kirjanik ning varasem Eesti Kirjanike Liidu juht (2004-2007). Loe artikleid (21)