Jan Kaus: tegelikkuse interpreteerimine viib loomingulisuse plahvatusliku kasvuni. Õpetajate roll maailma tõlgendamisel kasvab

Foto: parisweb, Flickr, CC

Kirjanik ja esseist Jan Kaus mõtiskleb oma avarapilgulises essees loomise ja tõlgendamise üle ning leiab, et uute teadmiste kasvades muutub maailma keerukuse mõtestamisel üha olulisemaks meie võime seoseid luua.

Mis on looming?

Loomingulisuse saab jaotada laias laastus kaheks: loominguks, mille käigus luuakse midagi uut, ja loominguks, mille käigus luuakse miski uuesti.

Enamasti seostataksegi loomingu mõistega esimest – kunstiteose sündi. Ühel hetkel teost pole, keegi ei oska seda ettegi kujutada, sellest puudust tunda või sellest tüdineda, järgmisel hetkel on aga keegi midagi mingil moel väljendanud ning teos ongi olemas.

Jan Kaus

Jan Kaus on esseist ja kirjanik ning varasem Eesti Kirjanike Liidu juht (2004-2007). Loe artikleid (13)