Meediaülevaade: naabrid räägivad. 3.11

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Helsingi pearaudteejaama alla suur jalgrattaparkla

Kui seni oli teada plaanidest viia Helsingi pearaudteejaama perroonide alt läbi jalgrattatunnel, siis nüüd anti teada, et sellele lisandub parkla tuhandele jalgrattale. Vahepeal oli juttu ainult ruumist 200 rattale, aga siis leiti, et tuleb mõelda ka tulevikule ja kui juba graniitkaljusse hakatakse midagi uuristama, siis parem teha juba korraga ära suurem töö. Loe edasi: YLE

Avalikust maksuinfost peidetakse rikkamad

Soomes avaldatakse peagi eraisikute eelmise maksuaasta info, kuid aasta jooksul üle 100 000 euro teeninud soomlased said nüüd esimest korda õiguse takistada nende kohta käiva maksuteabe avalikustamist meediale “eriliste isiklike asjaolude” alusel, kui nad esitavad vastavasisulise taotluse. Selliseid taotlusi on laekunud üle paarisaja – pooled tähtajaks ja pooled peale tähtaega. Loe edasi: YLE

Eriarstid kurdavad nii üle- kui ka alajuhtimise üle

MTV Uutiset on saanud enda kätte aruande, kust selgub, et pealinnaregiooni eriarstid on kõike muud kui rahul haiglate juhtimisega. Tundub valitsevat üleüldine hirmusegune frustratsioon. Üldistades võib öelda, et neid kas juhitakse üle (töösuhe tundub juhtide karmi käe all orjusena ja töötajaid ei kuulata, nendega ei arvestata) või neid ei juhita üldse (keegi ei tea ega juhi midagi ega kedagi – igaüks vaadaku ise, kuidas enda tööd juhib ja teeb). Loe edasi: MTV

Läti

Õppustele ilmumata jätmise trahve karmistatakse

Kui praegu saab õppustele ilmumata jätnud reservväelane riigilt trahvi ühe korra eest 210 euro ulatuses ja korduva aasta jooksul toimunud kõrvalehoidumise eest kuni 350 eurot, siis kaitseministeerium on teinud ettepaneku saada õigus karistada juba esimese rikkumise korral kuni 350 euroga. Loe edasi: Delfi

Ühendkuningriigis on registreeritud 57 600 Läti kodanikku

Suurbritannias on registreeritud 57 600 Läti kodanikku – seda vastavalt välisministeeriumi infole ja üleskutsele, et Brexiti eel peaksid sealsed Läti kodanikud registreerima oma alalise elukoha selles riigis siseministeeriumi vastaval veebisaidil. Registreerimine tõestab juriidiliselt Läti kodanike õigust Ühendkuningriigis viibida ning tagab tulevikus kõik õigused seal elavatele ja töötavatele Läti kodanikele. Loe edasi: Delfi

Veel üks “aken Euroopasse”

Valgevene president Aleksander Lukašenko on kinnitanud oma plaani ametlikult külastada Lätit novembri keskel, nimetades turneed (Lätti saabub ta Austria kaudu) “akna raiumiseks Euroopasse”. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Vihakuritegude kasvutrend

Eelmisel aastal lisandus Rootsis vihakuritegusid 2016. aasta seisuga võrreldes 11% ja 2013. aasta seisuga võrreldes 29%. Kokku teatati politseile selliseid kuritegusid 7090, millest 2/3 registreeriti rassistliku juhtumina, erinevate religioonide põhisena kokku 20% ja seksuaalorientatsiooni juhtumina 11% (siia võiks veel lisada 1% transfoobiajuhtumeid). Loe edasi: The Local

Kas reisiettevõtjad peaksid teavitama kliente reiside kliimamõjust?

Rootsis soovitakse, et reisiettevõtjad hakkaksid kliente teavitama nende kaugreiside kliimamõjust – ettevõtted peaksid juba piletite reklaamimisel või hiljemalt müümisel kliente pikamaareiside kliimamõjudest teavitama. Lennuhäbi mõjul on Rootsis on juba vähenenud riigisiseste lendude hulk. Loe edasi: The Local

Stockholm – rahvusvaheliste doktorantide pealinn

Rahvusvaheliste doktorantide osakaal Stockholmi ülikoolides on viimase kümne aasta jooksul järsult kasvanud: praegu on 43% doktorantidest pärit mujalt, 2008. aastal oli nende osakaal 29%. Rootsis tervikuna on see näitaja samal perioodil tõusnud 20-lt 35-le protsendile.

Tegemist on tunnustusega sealsete kõrgkoolide heale mainele, kuid kindlasti on oma osa ka sellel, et Rootsis peetakse doktorikraadi omandamist tööks ehk sellega kaasnevad lisaks üliõpilassoodustustele ka mitmesugused töötajahüvitised: palk, puhkusepäevad, haigekassa ja pension ning kolmandatest riikidest pärit doktorantidel on võimalik saada doktorantuuri lõpetamise järel alaline elamisluba. Loe edasi: The Local

Venemaa

Krediidikoormus kasvab

Venemaal on tarbimislaenude turg jõudnud rekordilise võlakoormuseni ja seda osaliselt seetõttu, et esimesel poolaastal leevendasid pangad laenude väljastamise nõudeid. Üldmahtu on kasvatanud ka see, et aina suurem osa krediidivõtjaid kasutab samaaegselt üha enam mitme krediidipakkuja erinevaid tooteid. Loe edasi: Kommersant

Elektritõuksid ja muud jalakäijate abivahendid kontrolli alla

Transpordiministeerium on asunud muutma liikluseeskirju nii, et elektriliste tõukerataste ja muude jalakäijate abivahendite jaoks kehtestatakse omaette märgid, märgistus ja reeglid. Veelgi enam – seni puudus liikluseeskirjades ja vastavas seadusandluses isegi nende jaoks termin, milleks nüüd on pakutud välja средства индивидуальной мобильности ehk СИМ. Loe edasi: Kommersant

Sõjaväeteenistus ja nutitelefon kokku ei käi

Venemaal on jõudnud meediasse ridamisi juhtumeid, kus sõjaväelased ja muude instantside teenistujad on jäänud vahele nutitelefoniga ja saanud mõistagi ka karistada. Seadus keelab teenistuses olemisel Interneti-ühendusega “elektrooniliste toodete” kasutamise, kuna need võimaldavad “levitada või edastada heli-, foto-, video- ja geograafilise asukoha andmeid”. Loe edasi: Kommersant

Kommersant tõi nüüd välja valiku mobiiltelefonidest ehk “nupuklotsidest”, mis kaitseministeerium on liigitanud teenistuskohustuste täitmisel kasutamiseks lubatuteks. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (127)