Avalik kiri. Pääministrile, kiä om ütelnü, et om kõiki inemiisi pääministri

Vaade Suure Munamäe vaatetornist 2012. I Foto: Vaido Otsar, Wikipedia

Avaldame Orava kooliõpetaja Säinasti Ene avaliku kirja peaministrile, mis ilmus algselt vana-võru keelses ajalehes Uma Leht.

Tere, Jüri!

Ma kiroda sullõ edimäst kõrda. Olõ harilik Kagu-Eesti inemine, kelle kotsilõ Tal’na poliitigu arvasõ, et näil om kõik halvastõ. Tuu ei olõ nii. Mul om piaaigu kõik häste. Mul omma latsõ uma elo pääl ja saava häste toimõ. Om viis latsõlast, kiä kasussõ häste. Mu tervüs om õkva nii hää, et saa poolõ kotussõga tüül kävvü. Teeni parasjago rahha, et saa osta raamatit, kävvü tiatrih, kinoh ja kontsõrdil. Mul om piaaigu kõik häste. Ainumanõ halv asi om mu valitsus. Ja kõgõ halvõmb om pääministri, kiä lask tuul jälehüsel sündüdä.