fbpx

Avalik kiri. Pääministrile, kiä om ütelnü, et om kõiki inemiisi pääministri

Vaade Suure Munamäe vaatetornist 2012. I Foto: Vaido Otsar, Wikipedia

Avaldame Orava kooliõpetaja Säinasti Ene avaliku kirja peaministrile, mis ilmus algselt vana-võru keelses ajalehes Uma Leht.

Tere, Jüri!

Ma kiroda sullõ edimäst kõrda. Olõ harilik Kagu-Eesti inemine, kelle kotsilõ Tal’na poliitigu arvasõ, et näil om kõik halvastõ. Tuu ei olõ nii. Mul om piaaigu kõik häste. Mul omma latsõ uma elo pääl ja saava häste toimõ. Om viis latsõlast, kiä kasussõ häste. Mu tervüs om õkva nii hää, et saa poolõ kotussõga tüül kävvü. Teeni parasjago rahha, et saa osta raamatit, kävvü tiatrih, kinoh ja kontsõrdil. Mul om piaaigu kõik häste. Ainumanõ halv asi om mu valitsus. Ja kõgõ halvõmb om pääministri, kiä lask tuul jälehüsel sündüdä.

Hää Jüri, kohe sa olõt jäänü? Kas sukka om tettü säänesama riigipüürdmine nigu 1991. aastal Moskvah, ku Gorba oll’ kodoaresti pantu? Kuimuudu saat sa olla vakka ja lasõt säändsil miihil rüüki üle terve riigi?

Ma olõ-i külh su valija olnu, a viimädse kats aastat es olõ elol hätä midägi. Kas elo õkva parõmb oll’, a kehvembäs kah es lää. Kõik inemise kaiva alt üles, et kül om mi pääministril hää latsitarõ. Ku viisakalõ tä kõikiga kõnõlõs. Iks «tänan» iih ja «palun» takah.

A prõlla om peris põrgu vallalõ. Nigu raadio vai teleka vallalõ tiit, om sääl vähämbält üts vihanõ miis, kiä sõimas valimalda kõiki. Ja sõna omma täl ka valimalda. Sõs juusk telekaviirt pite all viil kiri, et tuu miis om pääministri ülesandidõga. Kas tuu tähendäs, et sa, Jüri, olõt andnu tälle käsu niimuudu kõnõlda? Ku nii, sõs ma külh säänest pääministrit ei taha. Sa ütlit külh, et olõt kõiki inemiisi pääministri, a ma usu, et Eestimaal om viil noid inemiisi, kiä hindäle säänest pääministrit ei taha. Ammuki viil säänest pääministri ülesandidõ täütjät.

Selle, hää Jüri, ei jää sul muud üle, ku võtta süä rõndu ja kapist vällä tulla. Panõt kõrva ligi pääd ni läät Kaja mano ja kõnõlõdõ as’a sirgõs. Tuu ei olõ jo häbüasi, ku inemine ummi viko tunnistas. Pall’o hullõmp om tuu, ku inemine rago õnnõ üttemuudu, et ei pallõ andis. Kavva sa, Jüri, jõvvat tõisi iist andis pallõlda. Pallõ nüüd hindä iist andis ja saada taa armõdu valitsus lakja. Rahvas saa arvu ja and sullõ tuu viimädse katõ kuu hirmsa as’a andis. Ma anna sullõ joba ette andis ja soovi sullõ jõudu õigõ sammu astmisõs ni kõkkõ hääd järgmädseh valitsusõh.

Olõ terve, Jüri!

Säinasti Ene, koolioppaja Oravilt