Edasi.org asutaja pöördumine lugejate poole: edasi.club kuritarvitab meie kaubamärgi usaldusväärsust

Janeck Uibo I Foto: Kadri Purje

Edasi.org asutajana olen saanud viimase paari kuu jooksul mitu kirja, kus juhitakse tähelepanu veebiväljaandele, mis kasutab Edasi.org’le väga sarnast nimekuju edasi.club ja mis avaldab Edasi.org keskkonnast väga erinevaid, vihaõhutava sisuga, tekste. Ehkki see oli meie ajakirja kontseptsiooni arvestades häiriv, pidasime seda valimiskampaania osaks. Nüüd, kus valimised on möödas, jätkab portaal oma vihaõhutavat sisuloomet.

Toimetuse nimel kinnitan, et meil puudub vähimgi side edasi.club tegijatega. Nende motiive ei ole keeruline mõista, ju siis on Edasi.org 2,5 aastaga saavutanud piisavalt kõrge usaldusväärse kuvandi, et selle abil loodetakse oma tegemistele positiivset tähelepanu saada. Kahjuks puudub edasi.club veebilehel igasugune teave portaali väljaandja kohta, kuid piisab vaid pilgust veebilehele, et aimata selle taga seisvaid huvigruppe.

Vähim, mida me saame hetkel Edasi.org poolt teha, on informeerida avalikkust, et edasi.club kuritarvitab meie kaubamärgi usaldusväärsust.

Edasi.org eesmärk on nn aeglane ajakirjandus ja mis põhimõtteliselt vastandub konjunktuursele, ideoloogia-, sündmuse- või poliitpersooni-kesksele lähenemisele. Me näeme oma kasutajatena kõiki inimesi, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest ja elukohast. Lugejaid ühendav moment on uudishimu maailma vastu. Edasi.org on innustav ja hariv ajakiri, lähemalt saab lugeda siit.

***

Hea lugeja! Kasuta võimalust ja aita meil luua keskkonda, kus oleks rohkem positiivset ja tegusat mõtteviisi. Aita meil saada tugevamaks. Sinu otsusel meid toetada on tugev sotsiaalne mõõde – see on võimalus ehitada paremat Eestit, tervemat ühiskonda.

Janeck Uibo

Janeck Uibo on Edasi.org asutaja ja peatoimetaja. Loe artikleid (270)