Meediaülevaade: naabrid räägivad. 25.08

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Länsimetro vedas … alt

Hiljuti avatud Helsingi metroo läänepikendus Espoo suunas on reisijate rahulolule põhjustanud ootamatu ehk negatiivse ja suure (-20% rahulolus) mõju. Põhiprobleemiks paistab olevat jätkuühenduste teema ehk metrooga ei ole kuidagi saadud muid ühistranspordiühendusi sünkroniseeritud ja seega ajab metroo rohkem enda jaamadega seotud kitsamate piirkondade võrgustiku asja erinevate linnaosade senisest mugavama ühendamise asemel. Loe edasi: YLE

Helsingis kardetakse Rinkeby sündroomi

Ida-Helsingi Merilahti kooli rektor hoiatab, et kui kümmekond aastat tagasi oli selles koolis mitte-soomekeelseid lapsi ainult 17%, siis nüüd on emakeelena mingit muud keelt kui soomet kasutavaid lapsi juba 52%. See aga tähendab, et teatud piirkondadesse on juba koondunud sisserändajad, kelle naabrusse kolib aina muid mitte-soomlasi juurde ja nii lubatakse tekkida kõik eeldused keelelisele ja kultuurilisele getostumisele. Loe edasi: MTV

Turus marssisid nii uusnatsid, kui nende vastalised

Turu eelmise suve terroriteo aastapäeval toimus seal kaks antud teemaga seotud meeleavaldust – umbes 300 uusnatsi marssis ühes ja tuhatkond natsivastalist teises rongkäigus. Suuremate segaduste takistamiseks pidas politsei kinni kümmekond agressiivsemat meeleavaldajat ja pealtvaatajat-vastuelajat. Loe edasi: MTV

Läti 

Läti kontrollib relvajõudude üldist valmisolekut

Lätis toimuvate Namejs 2018 sõjaväeõppuste põhipoint on mitte sõjalise strateegilise ja taktikalise suutlikkuse testimine, vaid kogu riigi, relvajõudude ja ka ühiskonna üldise valmisoleku kontrollimine. Tegemist on taasiseseisvunud Läti seni suurimate õppustega. Loe edasi: Delfi

Läti elanikud oleksid neutraalsemad

Läti elanikest 47% leiab praegu, et riigil tuleks rahvusvahelises poliitikas võtta tagasihoidlikum ja passiivsem roll – vastav näitaja oli aasta tagasi 7% madalam. 39% vastanutest toetavad Läti aktiivsust, 15% ei eelistanud kumbagi suundumust. Loe edasi: Delfi

Facebook taastas Läti leegionäridele pühendatud saidi

Facebook oli sulgenud mõni aeg tagasi Läti leegionäridele (Lettische SS-Freiwilligen-Legion) pühendatud saidi, mis kajastas vastavat episoodi Läti ajaloost fotode ja allikate ning isiklike mälestuste avaldamise kaudu. Facebook oli sunnitud tunnistama ja vabandama, et sulgemiseni viidud kaebus ei olnud asjasse süvenedes põhjendatud ja õigustatud ning sulgemine oli ekslik. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Ühekordsed grillid Rootsis keelu alla?

Rootsi tänavuse suve tulekahjukatastroofi (250000 hektarit metsa tuleroaks) ühe tulemina käib seal praegu avalik arutelu, et ühekordse kasutusega grillid (engångsgrill) tuleks ära keelata. Loe edasi: The Local 

Feministliku välispoliitika käsiraamat

Rootsis aastal 2014 välisministriks saanud Margot Wallströmi poliitika ühe väljundina andis riik äsja välja feministliku välispoliitika käsiraamatu, mis peaks olema abiks teistegi riikide valitsustele ja huvigruppidele vastava teemaga tegelemiseks. Loe edasi: The Local

Rootsi moslemeid kutsutakse üles valimisi ignoreerima

Rootsis on valimiste eel sattunud riigiasjameeste tähelepanu alla kohalik moslemirühmitus Hizb ut-Tahrir, mis kutsub moslemeid üles ignoreerima lähenevaid valimisi. Argument seisnevat selles, et mitte-islami valimistes osalemine olevat moslemitele patt ja seega tuleks oma häält kasutada mujal, kui antud valimistel. Loe edasi: The Local

Venemaa

Venemaalased ootavad riigilt hoolimist

Hiljutise küsitluse tulemustest selgus, et venemaalased eeldavad riigilt eelkõige hoolimist, et neile oleks tagatud inimväärne elatustase. Samas nähakse peamise probleemina, et võim elab ainult enda huvisid järgides. Loe edasi: Kommersant

Riik tõmbab ehitustellimusi koomale

Venemaal on käesoleva aasta esimese poolaastaga vähenenud riigipoolsed ehitustellimused rohkem kui 30%, kui samal ajal ollakse aina vähem selliste tellimuste täitmisest huvitatud tänu aina karmimatele tingimustele ja langevatele hankehindadele. Loe edasi: Kommersant

Rubla langusega kaasnevad segased tunded

„Kommersant“ palus oma lugejatel valida kolme vastusevariandi vahel saamaks vastust küsimisele, mis on rubla languse põhjuseks. 36% vastas, et see on finantsasjapulkade ebakompetentsuse tulemus, 35% et tegemist on globaalse superjõu mängimise tulemusega ja 30%, et süüdi on hinnataseme tõus jaekaubanduses ja turgudel. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (156)