Meediaülevaade: naabrid räägivad. 30.09.23

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Lapimaa kuumeneb

Kui kasvuhoonegaaside kasvu ei pidurdata, võib Lapimaal temperatuur halvemal juhul 50 aastaga tõusta ligi seitsme kraadi võrra võrreldes tööstusajastueelsega ehk praegusest kuni 2–3 kraadi võrra. Sellise arengu mõju sealsele looduskeskkonnale ja sellel põhinevale ettevõtlusele ja toimetulekule oleks märkimisväärne. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (160)