Meediaülevaade: naabrid räägivad. 6. jaanuar

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Väljasurevate külade maa

Helsingin Sanomat annab eriartiklis ülevaate, kuidas sisuliselt ühe sugupõlvega on maapiirkonnad tühjaks jäänud. Kui 1990. aastal oli Soomes pea 6000 küla, siis 2016 oli neid alles veel pea 5000 ehk tuhande väljasurnud küla jagu veerandsaja aastaga ehk aasta kohta miinus 40 küla. Loe edasi…

Vabanev taksoturg tekitab juba ette pingeid

Suvel võrreldes praegusega märgatavalt liberaalsemaks ja avatumaks muutuv Soome taksoturg on juba ette stressis. Ala katusorganisatsioonid kardavad, et aasta lõpuks tekib esimene laine pankrotistunud taksiettevõtjaid ja mõned taksoettevõtjad plaanivad enne muudatusi üldse tegevusala vahetada.

Soomlased toetavad või ei toeta riigi alkomonopoli?

Värske sõltumatu meediauuring on oma tulemustega tekitanud üksjagu elevust, sest on selgunud, et 55% vastanutest lõpetaks riigi alkomonopoli ehk Alko ja ainult 30% on nõus senise süsteemi jätkumisega. Samas mais avalikustatud ametlik raport väidab, et praeguse süsteemi säilitamise ja veelgi karmimaks muutmise toetajaid on erinevate uuringute andmetel lausa 60-63% vastanutest. Loe edasi…

Läti 

Läti peapiiskop hoiatab sõnavabaduse piiramise eest

Aastast 2010 katoliiklik Riia peapiiskop olev Zbigniew Stankiewicz hindas sõnavabaduse olukorda Lätis väga heaks, kuid pidas vajalikuks hoiatada, et nagu kogu Läänes, on ka Lätis risk, et avalikkuses ja meediaruumis võidakse üldiste tõekspidamistega vastuoluse olevaid seisukohti kas maha vaikida, maha teha või nende kandjaid-edastajaid rünnata.

Näiteks tõi peapiiskop rünnakud tema ja ta seisukohtade vastu, mis ta esitas abortide teemal – nimelt rääkis tema vajadusest abortide arvu Lätis vähendama hakata, kuid vasturünnakutes pöörati see sooviks üldse abordid ära keelata. Loe edasi…

Rahva toetus Läti valitsejatele tasakaalustumas

Samal ajal, kui Lätis rahva toetus seimile, valitsusele ja parteidele kasvab, jätkab toetus presidendile langemist. Siiski – tegemist on omalaadse tasakaalustumisega, sest toetus presidendile on endiselt suurem, kui toetus seimile, valitsusele ja parteidele. Loe edasi…

Ainult napilt üle poole Läti noortest kogub raha

SEB sai Lätis oma uuringus teada, et 54% 18-25 aasta vanustest Läti elanikest kogub raha pannes keskmiselt kõrvale 50 eurot kuus. Eestis on vastav osakaal 75% ja Leedus 72%. Umbes 60% rahakogujatest teeb Lätis seda mingi kindla eesmärgiga, milleks on kas mingi reis, suurem ost või esimene sissemakse oma esimese kodu ostmiseks. Loe edasi…

Rootsi

Skandinaavia esimesed juhita bussid tulevad Rootsi teedele

Rootsis on saanud esimene juhita busside projekt ühistranspordiametkondadelt rohelise tule. Bussifirma Nobina paneb juhita bussid koostöös IT-ala firmade ja linnavõimudega jaanuari keskel esmalt 1,5km pikkusele marsruudile Stockholmis Kista linnaosas. Antud bussid mahutavad 12 reisijat ja sõit nendes on tasuta. Praegu eeldab Rootsi seadusandlus, et juhita bussil peab ikkagi olema rool ja kabiinis peab olema juht, kes siis vajadusel sekkuks juhtimisse. Hetkel on menetluses veel 7 sarnast taotlust ja oodata on lisagi. Loe edasi…

Sisserännanute Stockholm sai oma avaliku hääletoru

Rahvusvahelisel migrantidepäeval 18. detsembril alustas tegevuse Beyond Borders – netiajakiri, mille eesmärgiks on anda hääl kõigile mujalt maailmast Rootsi pealinna elama ja töötama saabunutele. Ajakirja annab välja tehnoloogiafirma Rebtel, mille 85 töötajat esindavad 35-t erinevat rahvust. Loe edasi…

Rootsis suur nõudlus õpetajatele

Rootsis on sattunud haridussüsteem olukorda, kus lähema viie aastaga tuleks täita 77000 õpetaja töökohta, et vastata nii koolilaste arvu kasvust tulenevale, kui ka pedagoogide kvalifikatsiooni- ja vanusenõuetest tulenevatele vajadustele. Paar aastat tagasi oli sama vajadusprognoos ainult 7000, kuid pikemas prognoosis on vastav koguvajadus lähema tosina aasta jooksul kokku umbes 200 000 uut õpetajat. Loe edasi…

Venemaa

Lumetõrje Moskva moodi – kasutage ühistransporti

Моskvas on linnavõimud ja ühistranpordiametkonnad esitanud seoses suure lumesajuga ja kiilasjääga palve autojuhtidele – istuge ümber ühistransporti. Kuna väheneb nii nähtavus, kui tänavate läbitavus, on oodata ka liiklusõnnetuste arvu kasvu, mis omakorda paneb kogu liikluse ja tänavatevõrgu veelgi suurema surve alla. Loe edasi…

Foto: Petr Magera

Uusaastaöö teleliider Россия 1

Traditsiooniline uusaastaöö veetmine teleri ees Venemaal andis sedapuhku võitjapärja telekanalile Россия 1 (keskmine osakaal televaatajaskonnast 18%) edestades tegelikult üsna napilt Первый канал’i (keskmine osakaal televaatajaskonnast 17%). Kolmandaks jäeti ТНТ juba poole väiksema osakaaluga (9%). Loe edasi…

Kvartirniki taas Piiteris

Kirjastus Коммерсантъ taaselustas üle-eelmisel sügisel Piiteris 1970–1980-ndate legendaarsete kortersalongide kontsertide sarja Квартирники, kus iga vastav sündmus – kontsert koos asjakohase suhtlemisega – toimus erinevas korteris. Kui üle-eelmisse aastasse mahtus taaskäivituse piloot novembris, siis eelmisel aastal toimus kvartirnikuid kokku veel 6 – viimane 26. detsembril. Loe edasi…

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (167)