Martin Varrand: digiturundus & majanduskasv

Foto: mkhmarketing, Flickr, Creative Commos

Üsna raske, et mitte öelda võimatu, on täna rajada jätkusuutlikku ettevõtet, jättes kasutamata digiturunduse meeletu potentsiaal. Tundes hästi Eesti väikeettevõtete sisemaailma, tundub mulle, et väga sageli tehakse turunduslikke otsuseid teadmatuses. Üks levinumaid ja paremaid näiteid on minu hinnangul Facebook, kus ühe keskmise ettevõtja nägemus digiturundusest on ettevõtte Facebooki konto, kuhu paremal juhul tehakse igal nädalal üks postitus ja hea õnne korral mõnda ka boostitakse.

Kõike seda tehakse enamikul juhtudel ilma strateegia ja konkreetse numbrilise eesmärgita, ilma sihtrühma käitumuslikke harjumusi tundmata ja ilma tulemusi mõõtmata.

Digiturundusel on mõju firma edule & riigi majanduskasvule

Pole miski uudis, et Eesti riiki toidab väikeettevõtja. Nii Euroopa Liidus kui ka Eestis on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) osakaal väga suur. 2015. aastal oli kõigi ettevõtete loodud lisaväärtus kokku 9846,4 miljonit eurot, millest VKEde panus oli 7155,3 miljonit eurot. Seega moodustas VKEde loodud lisandväärtus 2015. aastal kõigi ettevõtete lisandväärtusest 72,6%.

Mikro- ja väikese suurusega ettevõtted on need organisatsioonid, kes oma kuni 50-liikmelise meeskonna sisse turundusosakonda tihti ei mahuta. Välja võib arvata idufirmad, kes oma uue ettevõtlusvormi ja struktuuri poolest on tihtipeale sunnitud alustama juba turundusliku kompetentsiga, et suures konkurentsis ellu jääda. Mikro- ja väikese suurusega ettevõtted, kes ei asetu idufirmade kategooriasse, on spetsialiseerunud konkreetsele valdkonnale ning täies ulatuses keskendunud teenuse osutamisele ja klientide teenindamisele. Kuna fookus on kandunud teenuse osutamise ja äri käimashoidmisele, siis ettevõtte turundamisel ja uute klientide leidmise fookus on sootuks olematu.

Tulemus on see, et ettevõtte turunduslikke otsuseid võtab vastu ettevõtte omanik/tegevjuht/raamatupidaja.

Turundus on tema probleemide kõrval pahatihti kolmandajärguline küsimus, mis otsustatakse ära teadmatuses, omamata strateegiat ja pikemat plaani. Ilma plaani ja teadliku tegutsemiseta turunduses on keeruline muuta ettevõte kasvavaks, jätkusuutlikuks organisatsiooniks, mis annaks tööd ja leiba järjest rohkematele inimestele ja kasvataks seeläbi Eesti majandust. Tundub naljakas, kuidas saab pealtnäha nii tühine asi nagu turundus olla otsustaja nii suurtes küsimustes?

Esimene samm teadlikuma digiturunduseni

Digiturundusega alustades on ettevõtjal kaks võimalust, kas katsetada omal käel või usaldada mõnd partnerit. Mõlemal juhul on algteadmised üliolulised. Ise katsetajana pead oskama kuskilt alustada, et vältida suure raha ja aja kaotust. Tellijana pead piisavalt teadma, et osata partnerilt õigeid küsimusi küsida ja võtta vastu otsuseid, mis on Sinu ärist lähtuvalt kasulikud. Ei ole sugugi lihtne tegeleda ettevõtte juhtimisega ning samaaegselt hallata digiturunduse kampaaniaid, mis ettevõtte edu kasvatavad. Rääkimata sellest, et sellel tegevusel oleks laiem plaan, strateegia ja eesmärk.

Et kõiki teemast huvitatuid, tänaseid ja tulevasi ettevõtjaid esimeste sammudega aidata, jagan järgmiste kuude vältel Edasi vahendusel ideid ja nippe, kuidas vältida vigu väikeettevõtte turundamisel. Loodetavasti julgustab see ettevõtjaid digiturunduse osas end järk-järgult valdkonna olemuse ja potentsiaaliga tuttavaks tegema ja annab vajalikke esimesi teadmisi. Vähemasti niipalju, et osata valida usaldusväärset partnerit, võtta vastu targemaid turunduslikke otsuseid või jälgida digiturunduse kampaaniate efektiivsust. On fakt, et digitaalsus turundamisel areneb järjest kiirema tempoga edasi ning mida kauem end teemast eemal hoida, seda keerulisem tulevik olema saab.

Martin Varrand

Martin Varrand on (digi)turundaja ja väikeettevõtja. Ta on juhtinud digiturundust Eesti suurimas digiagentuuris FCR Media ja aidanud paljudel Eesti väikeettevõtetel küllaltki keerulisel digimaastikul enda jaoks mõistlikumaid otsuseid teha. Edasi vahendusel toob Martin lugejateni lood ja õpetused digiturundusest, mis võiksid olla abiks igale tänasele ja tulevasele väikeettevõtjale. Loe artikleid (8)