Meid, eestlasi, on niivõrd vähe, et iga eestlase siht peab olema surematus! /Jaan Kross, "Wikmani poisid"/
"Your time is limited so don't waste it living someone else's life." /Steve Jobs/
If you judge people, you have no time to love them. /Ema Teresa/
If you get tired, learn to rest, not quit. /Banksy/
Don't believe everything you think. /Just saying.../
Ära kiirusta massiga kaasa minema, see võib osutuda matuserongkäiguks. /Robin Sharma/
Tarkus ei tule alati koos vanusega. Juhtub, et vanus tuleb üksinda./Mihhail Žvanetski/
Good things come to those who believe, better to those who wait. Best things come to those who don't give up.

I only drink Champagne on two occasions. When I am in love and when I am not. /Coco Chanel/

"Kõige pimedam aeg on vahetult enne koitu." /Thomas Fuller/
Halvad asjad juhtuvad sageli seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. /Eesti Inimõiguste Keskus/
Elu on tähenduse loomine. Tähendus ei tule saamisest, vaid andmisest. Pikemas perspektiivis ei too õnne millegi saamine, vaid andmine. /Anthony Robbins/
Tekstülesanne: Kaks varest istusid traadil. Eriti vasak. Leida, palju peab 2018. aasta eest maksma tulumaksu, kui trump on ruutu.
/Peeter Koppel/
Eestis võid küll tööl käia, aga raha peab sul endal olema. /Jan Uuspõld/
Kui vein on välja valatud, tuleb see ära juua. /Prantsuse vanasõna/
Being a male is a matter of birth. Being a man is a matter of age. But being a gentleman is a matter of choice. /Vin Diesel/
Just play. Have fun. Enjoy the game. /Michael Jordan/
Jah, sa suudad seda. Harju selle mõttega. /Steve Jobs/
Õnn on see, kui on midagi teha, kedagi armastada ja midagi loota. /Hiina vanasõna/
Et elu armastada, peab armu elustama. /Artur Alliksaar/
We rise by lifting others. /Roger G. Ingersoll/
Friends show their love in times of trouble, not in happiness. /Euripides/
Be patient with those who can't see your vision, because sometimes it takes time for eyes to adjust to the light. /Curtis Tyrone Jones/
I am a part of everything that I have read. /Theodore Roosevelt/
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. /Albert Einstein/
Two things define you. Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything.
Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. /Maya Angelou/
Minu kurb elukogemus on see, et teiste vigadest õppida ei õnnestu, kuid enda omadest õnnestub küll. /Mart Laar/
People do not lack strength, they lack will. /Victor Hugo/
Making someone smaller, doesn't make you bigger.