Paul Varul: vaktsineerimisvastase propaganda suhtes peab kehtima nulltolerants

Kui propageeritakse vaktsineerimisest hoidumist ja meditsiinitöötajate vastast hoiakut, tuleks sellesse suhtuda kui rahvuslike huvide reetmisse. Foto: Shuttertsock.

Vastutus on üks neid mõisteid, mida väga tihti kasutatakse, kuid mille sisu ja tähendus on küllaltki ebaselge ja mitmetähenduslikult mõistetav.

Selgem on õigusliku vastutuse tähendus, tegemist on hukkamõistva reaktsiooniga õigusrikkumisele, mis väljendub konkreetsetes sanktsioonides, olgu selleks siis vabadusekaotus kuriteo eest, rahatrahv liikluseeskirjade rikkumise eest, kahju hüvitamise kohustus kahju tekitamise puhul vms. Õigusrikkuja jaoks tähendab õiguslik vastutus aga kohustust nimetatud sanktsioone taluda – olla vanglas, maksta trahvi, hüvitada kahju. Õigusliku vastutuse üldisem tähendus ja mõju peaks olema see, et inimesed käituvad õiguskuulekalt, arvestades kehtivaid reegleid ning soovides vältida sanktsioone.

Paul Varul

Paul Varul on juhtivalt osalenud enamuse Eesti eraõiguse uute seaduste väljatöötamisel, ta on olnud pikemat aega TÜ tsiviilõiguse korraline professor, 1995 – 1999 oli Eesti Vabariigi justiitsminister. Praegu TÜ emeriitprofessor ja Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja vanempartner. Kord kuus kirjutab ta Edasi lugejatele õiguse teemalise kolumni, milles lahatakse erinevaid õigust puudutavaid küsimusi, kolumnides selgitatakse uue õigussüsteemi kujunemise põhimõtteid ja kommenteeritakse aktuaalseid juriidilisi probleeme. Loe artikleid (18)