Palju õnne! Edasi kolumnist Rein Veidemann sai Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia

Rein Veidemann. "Pudelposti randumine"

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis sel aastal Rein Veidemann. Žürii koosseisus Merle Karusoo, Ragne Kõuts-Klemm, Brita Melts ja Marju Lauristin tõstsid iseäranis esile Edasis ilmunud Rein Veidemanni memuaarse värvinguga esseede sarja “Loodimisi Eesti kultuuriloos”, sest neis seob Veidemann laiad teadmised kirjandusest kultuuri mõtestamiseks väga mitmekesiste käsitlusnurkade alt. Auhinnatud esseekogumik kannab pealkirja “Pudelposti randumine” ja on müügil raamatupoodides.

Marju Lauristin: “Liisk langes sel aastal Rein Veidemannile, sest meie üks soov on toetada kultuuriajakirjanduse mitmekesistumist ja arengut. Ja vaadates Rein Veidemanni laialdast tegevust, torkas meile silma tema tegevus täiesti uuelaadses kultuuriväljaandes Edasi.org erinevate kuultuurinähtuste mõtestamisel ja me hindasime seda, et soliidne vanameister on aktiivne ka uues meedias ja et me tõepoolest ei näeks uue meedia maailmas ainult sotsiaalmeediat ja inforämpsu, vaid et see võib olla ka väga oluline kultuuriväärtustamise kanal. Õnnitleme Rein Veidemanni muidugi tema juubeli puhul, aga preemia on antud tema jätkuva nooruse tähistamiseks.”

Kuula: Marju Lauristin räägib, miks just Veidemann preemia sai

Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi väljaantav preemia on mõeldud eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.