Taavi Veskimägi: ja eesriie avaneb…“Hea juhtimine”

Taavi Veskimägi. Foto: Laura Oks.

Antud lugu autentsuse paradoksist on ajendatud viimase aja Euroopa aruteludest kliimapoliitika ja selle mõju üle energeetikale. Kui palju peaks meil olema ausat julgust öelda väärtuspõhiseid asju, mida enamus kuulda ei soovi; ja palju käitumislikku ettevaatlikkust jätta asju ütlemata, sest aus tõde riivab paljude maailmapilti?

Asjade ja sündmuste tähendus elus – mis on õige, mis on vale – tekib ajaga, kogemusega. Kogemus aitab mõtestada, mis on tegelikult meile oluline, mis omab tähendust. Ebaoluline langeb kõrvale. Vajadus ja soov teeselda langevad kõrvale. “Noorus on hirmus asi: see on näitemäng, kus lapsed (kuuldavasti süütud!) käivad kõrgetel karkudel ja kõige erisugusemates riietes ning räägivad päheõpitud sõnu, millest nad ainult pooltest aru saavad, kuid mille nad on fanaatiliselt omaks võtnud,” kirjutab Milan Kundera romaanis “Nali”. Elukogemuse tekkimisel muutub inimeste otsuste lähtekoht. Otsuste lähtekoht ei ole enam teiste arvamus sinust. On julgust olla SINA ISE. Eesriide langemisel ilmub näitelavale meie tegelik mina. Aga kas keegi soovib ja on valmis meie tegelikku mina rambivalguses nägema?

Taavi Veskimägi

Taavi Veskimägi on tippjuht ja investor, kes on juhtinud mittetulundusühinguid, riigiasutusi, erakondi kui äriühinguid. Ta on ka 2009. aastal loodud Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimees ja esimese Eesti ainult puhtamajanduse tehnoloogiatele suunatud riskikapitalifondi 2C Ventures partner. Loe artikleid (17)