Taavi Veskimägi: ja eesriie avaneb…“Hea juhtimine”

Taavi Veskimägi. Foto: Laura Oks.

Antud lugu autentsuse paradoksist on ajendatud viimase aja Euroopa aruteludest kliimapoliitika ja selle mõju üle energeetikale. Kui palju peaks meil olema ausat julgust öelda väärtuspõhiseid asju, mida enamus kuulda ei soovi; ja palju käitumislikku ettevaatlikkust jätta asju ütlemata, sest aus tõde riivab paljude maailmapilti?

Asjade ja sündmuste tähendus elus – mis on õige, mis on vale – tekib ajaga, kogemusega. Kogemus aitab mõtestada, mis on tegelikult meile oluline, mis omab tähendust. Ebaoluline langeb kõrvale. Vajadus ja soov teeselda langevad kõrvale. “Noorus on hirmus asi: see on näitemäng, kus lapsed (kuuldavasti süütud!) käivad kõrgetel karkudel ja kõige erisugusemates riietes ning räägivad päheõpitud sõnu, millest nad ainult pooltest aru saavad, kuid mille nad on fanaatiliselt omaks võtnud,” kirjutab Milan Kundera romaanis “Nali”. Elukogemuse tekkimisel muutub inimeste otsuste lähtekoht. Otsuste lähtekoht ei ole enam teiste arvamus sinust. On julgust olla SINA ISE. Eesriide langemisel ilmub näitelavale meie tegelik mina. Aga kas keegi soovib ja on valmis meie tegelikku mina rambivalguses nägema?

Selle küsimuse vastusel on kaks poolt. Positiivne pool – autentsus väärtuste osas. See on suur võimalus nii enda kui teiega seotud inimeste ja organisatsioonide arenguks. Juhi väärtuste autentsus määrab kogu organisatsiooni kultuuri, miks ja kuidas selles organisatsioonis asju aetakse. Ja võimalik negatiivne pool – hoolimatu, teiste tundeid mittearvestava käitumisena väljenduv autentsus. See on enamjaolt rumalus, ülbus või ebaviisakus. Selle tulemusel kaotame me inimestena usalduse ja mõju juhina. Inimesed tahavad näha liidrit, kes on autentne ja valmis seisma oma väärtuste eest, aga on samas ka empaatiline ja arvestab oma käitumises teiste inimeste ja nende tunnetega. Kui seda autentsuse ja empaatia tasakaalu ei ole, siis saame inimese, kelle tegevuse deviis on – my way or no way.

Taavi Veskimägi

Taavi Veskimägi on tippjuht, kes on juhtinud mittetulundusühinguid, erakonda, rahandusministeeriumi ja mitmeid äriühinguid. Viimased 12 aastat on ta olnud Eleringi juhatuse esimees. Loe artikleid (16)