Kristi Raik: Euroopa pärast Saksamaa valimisi: kas ikka paigal pöörlev karussell?

Kristi Raik.

Saksa valimistulemuste tähtsamad märksõnad on killustatus, keskpõranda laienemine ja põlvkondadevaheline lõhe. Saksamaa on suur ja rikas, kuid strateegilise sihiseadmise ja sõjalise jõu poolest nõrk. Sama kehtib kogu Euroopa kohta. Euroopa aga ei või saada tugevamaks, ilma et Saksamaa saab tugevamaks.

Angela Merkel hoidis Saksamaa liidukantslerina Euroopa Liitu koos ja tüüris läbi mitmete kriiside. Saksamaa töötas kui karusselli telg, mille ümber tiirlesid teised liikmesriigid – kes hoogsamalt ja kaugema kaarega, kes turvalisemalt keskpunktile lähemal, kuid kellelgi ei lastud maha kukkuda. (Ühtlasi tõestas Suurbritannia, et EL-ist on võimalik omal soovil välja astuda).

Euroopat koos hoida püüab kindlasti ka Saksa järgmine valitsus. Ent samas oleks vaja Saksamaad ja kogu EL-i uute eesmärkide suunas liigutada – tugevdada panust julgeolekusse, tehnoloogia arengusse, tagada majanduse konkurentsivõime ja ühtlasi ambitsioonikate kliimaeesmärkide täitmine. Uuendajana ei olnud Merkel eriti edukas ega aktiivne, kuid uuelt valitsuselt võib oodata veidi uut hoogu.

Kristi Raik

Kristi Raik on Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses alates 1. veebruarist 2018. Ta on ka Turu ülikooli rahvusvahelise poliitika dotsent. Loe artikleid (5)