Paul Varul: keda kaitseb põhiseadus? Kas erinevused on lubatud?

Proportsionaalsus seisneb eelkõige selles, et piirangu kehtivus sõltub inimese vabast valikust: kui inimene ei soovi vaktsineerida, siis järelikult on ta valinud enda suhtes piirangu kohaldamise võimaluse. Foto: Shutterstock.

Lihtne vastus pealkirjas esitatud küsimusele on, et põhiseadus kaitseb kõiki, nii Eesti kodanikke kui ka Eestis viibivaid välisriikide kodanikke ja kodakondsuseta isikuid (PS § 9 lg 2). Kõik on seaduse ees võrdsed (PS § 12). Probleem tekib aga siis, kui kerkivad esile erinevad huvid, mis võivad olla vastandlikud, ja tõusetub küsimus, kas kellegi huvid on tähtsamad ning neid saab arvestada ja kaitsta teiste huvide arvel ning kuidas on sellisel juhul need teised huvid põhiseadusega kaitstud. Praegu ongi aktuaalne küsimus – kas inimesi, kes on vaktsineeritud, tuleks kaitsta nii, et nende õigusi, kes vaktsineeritud ei ole, peaks sellel eesmärgil piirama. Küsida tuleks ka vastupidi – kuidas on kaitstud nende inimeste huvid ja õigused, kes ennast vaktsineerida ei soovi, millised piirangud on nende suhtes lubatavad ja põhiseadusega kooskõlas, millised mitte.

Jätan siinkohal piirangute probleemi ja ühiskonna suletuse või avatuse vahekorra seoses COVID-19 pandeemiaga kõrvale ning käsitlen vaid kahe grupi võrdlust – vaktsineeritud inimeste kaitsmise vajaduse ja vaktsineerimata inimestele seatud piirangute põhjendatuse vahelisi seoseid, mõlema grupi õiguste ja vabaduste kaitsmise aspektist.

Paul Varul

Paul Varul on juhtivalt osalenud enamuse Eesti eraõiguse uute seaduste väljatöötamisel, ta on olnud pikemat aega TÜ tsiviilõiguse korraline professor, 1995 – 1999 oli Eesti Vabariigi justiitsminister. Praegu TÜ emeriitprofessor ja Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja vanempartner. Kord kuus kirjutab ta Edasi lugejatele õiguse teemalise kolumni, milles lahatakse erinevaid õigust puudutavaid küsimusi, kolumnides selgitatakse uue õigussüsteemi kujunemise põhimõtteid ja kommenteeritakse aktuaalseid juriidilisi probleeme. Loe artikleid (18)