Meediaülevaade: naabrid räägivad. 11.09

Naabrid räägivad. | Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Mitte põllulilled, vaid lillepõllud

Auhinnatud parkide poolest tuntud Kotka linn külvas tänavu kahele poolehektarilisele aasale (maastikupõllule?) elanike rõõmuks ehk imetlemiseks ja kaasaviimiseks lilli. Näidisaasad korjati hetkega õitest tühjaks ja erilise soosingu osaks said päevalilled. Loe edasi: YLE

Õppeedukus narkootikumide ja retseptiravimite abil?

Kui enamasti peetakse uimastustoimega ainete kasutamist meelelahutuse või probleemse sotsiaalse tausta teemaks, siis värskelt avaldatud väitekiri väidab, et Soomes kasutavad õppurid ohtralt õppesoorituse parandamiseks nii narkootilisi aineid kui retseptiravimeid. Kuid see olevat alles pool probleemist, sest teiseks pooleks olevat sellel teemal rääkimise tabuks pidamine. Loe edasi: YLE

Väikelaste vanemate üksindusele leevendust WhatsAppist

Uuringud näitavad, et paljud hiljuti värskelt lapsevanemaks saanud kogevad üksindust ja see tunne varieerub piirkonniti üle kogu riigi päris märgatavalt. YLE artiklile lisatud kaardilt on see piirkondlik varieeruvus näha ning uurijad kutsuvad ametnikke ja omavalitsusi üles panustama rohkem lastega perede rahulollu ja toimetulekusse. Kohati võtavad lapsevanemad ise ette selle probleemiga tegelemise – näiteks Tampere kandis moodustus WhatsAppi tugirühm, mille kaudu lapsevanemad lepivad kokku ühiseid tegevusi. Loe edasi: YLE

Läti

Läti president kutsub EL-i üles paremini kaitsma Euroopa välispiire

Seoses ebaseadusliku rände intensiivistumisega Euroopa Liitu Valgevene kaudu kutsus Läti president eurooplasi üles näitama suuremat osalemist Euroopa Liidu välispiiri valvamises ja kaitsmises. Praeguse Baltimaadesse ja Poola suunduva migrantidevoo kohta ütles ta, et need ei ole pagulased, vaid inimesed, kes tahavad Euroopas – soovitavalt Saksamaal – paremat elu leida. Loe edasi: Delfi

Esimene Läti omavalitsus keelas hasartmängud

Kekava sai Lätis esimeseks omavalitsuseks, kus keelati kogu haldusterritooriumil 17. aprillil jõustunud seadusemuudatustele viidates hasartmängude korraldamine. Tõsi – keeld ei kehti juhtudel, kui hasartmängukoha tegevusluba väljastati enne uute reeglite jõustumist, ning lisaks on hasartmängud lubatud juhtudel, kui muud eeskirjad lubavad selliste ürituste korraldamist. Kekavas olevat plaanis ka juba olemas olevate hasartmängusaalide tegevust lõpetav otsus vastu võtta. Loe edasi: Delfi

Ühistransport ainult vaktsineeritutele?

Lätis on valitsus äsja tõstnud ühistranspordi lubatud täituvuse seniselt 65%-lt 80%-le, kuid samas anti vedajatele luba korraldada eraldi ühistransporti ainult neile, kellel on esitada vaktsineerimist või varasemat läbipõdemist või negatiivset testi kinnitav COVID-19 tõend. Rongis võivad aga selliste reisijate jaoks olla eraldi vagunid. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Narkodiileritele tagastatakse 127 000 euro väärtuses bitcoin‘e

Rootsis tagastatakse kolmele 2019. aasta aprillis süüdi mõistetud narkodiilerile üle 1,3 miljoni Rootsi krooni (127 000 eurot) väärtuses bitcoin‘e pärast seda, kui selgus, et prokuratuur hindas ja käsitles väidetavast kuriteost saadud tulu Rootsi kroonides, mitte krüptovaluutas (36 bitcoin’i), milles Rootsi politsei vastavad vahendid oli konfiskeerinud. Loe edasi: Euronews

Pikendati Suurbritannia kodanike Brexiti-järgse elamisloa taotlemise tähtaega

Rootsi pikendas Suurbritannia kodanike Brexiti-järgse elamisloa taotlemise tähtaega käesoleva aasta 30. septembrist 31. detsembrini, andes brittidele, kes pole veel taotlust esitanud, võimaluse seda veel teha. Uut luba on seni taotlenud umbes 11 000 inimest hinnanguliselt 17 000-st Rootsis 2020. aasta lõpu seisuga elavast britist. Samuti on kasvanud Rootsi kodakondsust taotlevate brittide arv. Loe edasi: The Local

Uus agentuur hoolekandepettuste vastu

Rootsis on plaanis asutada eraldi uus agentuur hoolekandepettustega võitlemiseks. Väidetavalt minevat aastas seal selliste pettuste kaudu “kaduma” 18 miljardit krooni (1,8 miljardit eurot). Loe edasi: Sveriges Radio

Venemaa

Koolipink on tööpink?

Venemaal õpetatakse koolinoori ametit valima Haridusministeeriumi kutsenõustamise projekti “Pilet tulevikku” kaudu. 5000 õpetajat läbivad poolteist kuud kestva täiendõppekursuse, et aidata õpilastel valida tulevast tööd. Eeldatakse, et projekti raames saab ligikaudu 150 000 koolilast proovida erinevaid ameteid. Loe edasi: Kommersant

Välisagente ahistatakse topeltaruandlusega

Venemaal on Justiitsministeerium võtnud ette välisagentideks nimetatud valitsusväliste organisatsioonide pitsitamise administraatiivse poole pealt, nõudes neilt kahekordset aruandlust. Kui seni piisas välisagentidel vastava ehk just neile kehtestatud aruandluse esitamisest, siis nüüd nõutakse sellele lisaks ka tavalise MTÜ-heategevusorganisatsiooni aruandlust. Loe edasi: Kommersant

Veel 12 “Töövapruse linna”

Aunimetusi soosival Venemaal ei võta suur isamaasõda kuidagi lõppeda. Kui 2020. aastal kehtestati sõja ajal tööstustoodangu osas silma paistnud linnade austamiseks “Töövapruse linna” aunimetus ja staatus ning nii said ära märgitud 32 linna, siis nende arv kipub ajaga aina kasvama, kuigi sõda lõppes 76 aastat tagasi. Äsja nõustus president Putin andma vastava autiitli veel tosinale Venemaa linnale, kusjuures ühe linna – Bologoje – lisas vastava komisjoni poolt esitatud nimistusse president isiklikult. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (135)