Harri Tiido: “Juhtimise puhul on probleemiks juhtimise üleküllus. Ei maksa alahinnata inimeste eneseorganiseerumise ja algatusvõime rolli”

Kui meie töö on samal ajal ka meie hobi, siis kuidas seda nimetada? – Kutsumuseks. Harri Tiido kutsumus … Jätka Harri Tiido: “Juhtimise puhul on probleemiks juhtimise üleküllus. Ei maksa alahinnata inimeste eneseorganiseerumise ja algatusvõime rolli”
lugemist