Harri Tiido: “Juhtimise puhul on probleemiks juhtimise üleküllus. Ei maksa alahinnata inimeste eneseorganiseerumise ja algatusvõime rolli”

Harri Tiido. Foto: Jaanika Jalast.

Kui meie töö on samal ajal ka meie hobi, siis kuidas seda nimetada? – Kutsumuseks. Harri Tiido kutsumus on olnud tegelemine välispoliitikaga. Nelja aastakümne jagu pühendunud tööd, mis ajaliselt on jagunenud pea võrdselt ajakirjanduse ja diplomaadiameti vahel. Praeguseks on ta töötav pensionär ja täna, mil Eesti tähistab taasiseseisvumise juubeliaastat, uurimegi üldrahvalike poliitikamälestuste asemel hoopis tema mõtteid tööelu teemadel.

Intervjuu on esmalt ilmunud Edasi paberajakirja juubelinumbris, mis on saadaval suuremates lehekioskites. Intervjueeris Tiia Nightingale, kes on ajalooteaduse magistrikraadiga endine pikaaegne julgeolekupoliitika diplomaat ja välisministeeriumi ametnik.