Aimar Ventsel. Mets on pika vinnaga asi

Aimar Ventsel ja Mart Erik. Foto: Saara Mildeberg

Mets on pika vinnaga asi. Nii kirjutas kunagi Mart Erik, üks selle loo kangelasi, sotsiaalmeedias. Metsateemal käib praegu kõva kemplemine ja kõrvalseisjana on raske öelda, kellel on õigus ja kas paljudes metsaga seotud teemades ongi ühte õigust. Nii või teisiti, ent väjendit „metsasõda“ on kuulnud vast igaüks. Selles loos saavad sõna kaks inimest, kes peaksid asuma erineval poolel metsasõja rindejoont – metsaülem ja ökoloog. Edasi käis Mart Erikuga metsas ning Urmas Tartesega vestles Zoomi vahendusel. Alljärgnevalt on kokku grupeeritud mitmetunniste vestluste peamised mõtted, mis mõlemal mehel on kohati üllatavalt sarnased.

Mart Erik on kolmanda põlve metsaülem ja elu aeg töötanud metsanduses. Praegu teeb ta kõige muu seas Lõuna-Eestis Läti piiri ääres metsas ringkäike. Need kestavad umbes kolm tundi ja selle aja jooksul näidatakse erinevaid metsatüüpe, erineval ajal istutatud ja kasvama läinud metsa ja üldse kogu mitmekesisust, mida profaan ei märkagi. Urmas Tartes on ökoloog, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi professor. Ta on a jakirja “Estonian Journal of Ecology” toimetuskolleegiumi liige ja paljude ametite kõrval ka Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni esimees. Tuntud on ta putukate uuriajana, ent on avaldanud teadusartikleid ka ökoloogilisest mitmekesisusest ja looduskaitsest. Lisaks kõigele muule on Tartes kirjutanud üllatavalt palju loodusfotode tegemisest ning ka metsateemal ajakirjanduses sõna võtnud.

Urmas Tartes: Inimesed kipuvad liiga palju samastama metsa RMK-ga

Mis on mets?

Üks olulisemaid kohti, kus tekib möödarääkimine, on metsa mõiste. Mis on mets? Igal osalisel on ta defineeritud natukene omamoodi, sest mets ongi mitmekesine ja mitut rolli täitev kooslus. Siit tekibki möödarääkimise koht, et missugustest metsadest me räägime. Metsa kui ökosüsteemi mõistmise lähtekooslus on põlismets ja seda on Eestis kaks protsenti metsadest. Kui vaadata majanduse poole pealt, siis seal on erinevad mõisted erinevates vanuseklassides – küps mets, valmiv mets, noorendik, selguseta ala… Kultuurilises mõttes on meil ristimetsad, kodumetsad, puhkemetsad. Ehk siis kasutades vaid metsa mõistet ilma seda täpsustamata, siis ongi nii et igaüks räägib oma metsast. Lugeja samuti loeb sõna mets ja saab jälle omamoodi aru.

Aimar Ventsel

Aimar Ventsel on etnoloog ja sotsiaalantropoloog, Tartu Ülikooli vanemteadur. Loe artikleid (4)