Katrin Kuldma: püüdlen kirglikult kvaliteedi poole

Katrin Kuldma I Foto: Anu Hammer

Diskreetne disain, kvaliteetsed materjalid, innovaatiline tehno­loogia, esmaklassiline kasutusmugavus – nii saab iseloomustada üht sõltumatut moebrändi. Alljärgnev intervjuu tunnustatud moekunst­niku, kaubamärgi Amanjeda looja Katrin Kuldmaga on algselt ilmunud LHV ajakirjas Investeeri.

Amanjeda ja Katrin Kuldma on nimed, mis seostuvad väga kvaliteetsete kangas­tega – olete võtnud riski kasutada oma rõivakollektsioonides vaid maailma kangaparemikku. Miks nii, kui finantsi­liselt edukaim on siiski kiirmoebrändide grupp Inditex?

Rahvusvahelised luksusbrändid on samuti väga edukad, näiteks Loro Piana või Hermes. Pelgalt materiaalne edu pole minu jaoks väärtus. Olen ikkagi disainer, oma visiooni ja väärtuste järgi tegutsemi­ne ei kaalu üles finantsedu. Äri edus on lisaks finantsnäitajatele oluline ka ettevõtte moraalne väärtus. Inditex‘ist ma lugu pidada ei oska, hoolimata tõsiasjast, et Inditexi omanik on maailma rikkaim mees. Küll aga imetlen Loro Piana perekonda, kes on loonud midagi era­kordselt kõrge esteetikaga ja unikaalset. Ka finantsedu neil jagub. Eestis levinud arusaama odavkaubanduse prioriteetsu­sest mina ei jaga. Minu kogemus tugineb pigem põhjalikkusega loodu edukusel. Oma väikeses riigis peaksime me tegijatena keskenduma just maailma mõistes väikestele tiraažidele ja kõrgei­male tasemele. 

Mida tähendab teile mood ja mis teid moe juures tõeliselt võlub?

Mood on minu jaoks täna avanud uksed Itaalia erakordselt rikka kultuuri juurde – nii otseselt moega seotud valdkondades kui ka laiemalt. Mood pole üksnes glamuurne modellide ja moeetenduste maailm, vaid väga pühendunud elu- ja ärivaldkond. Näiteks Põhja-Itaalia Biella piirkonna ajaloolised kangatootjad Loro Piana või Ermenegildo Zegna on nagu väikesed kuningriigid. Inimesed teevad oma igapäevast tööd erakordse pühendu­muse ja armastusega. See on osa moe­maailmast, mis tegutseb sõltumatult kiirmoest ja pöörasest tiirlemisest moe-ilma glamuursel karussellil.

Paralleelina slow food mõistele, mis on samuti alguse saanud Põhja-Itaalia Piemonte piirkonnast, meeldibki mulle nn aeglane mood. See on sarnaselt „aeglasele toidule” pühendunud eelkõige tooraine ja teostuse kvaliteedile. Trendid ja moesuunad sünnivad siin iseseisvalt, loo­ming on autentne ja tõeliselt nauditav.

Anonüümse kiirmasstootmise vastan­dina on slow fashion personaalne. Sarna­selt väärt veinide tootjatega teab kvali­teetkangaste tootja, millistelt mäenõlvadelt pärinevad need villakiud, mida ta oma kangaste jaoks kasutab. Tooraine ostetakse otse valitud villakas­vatajalt, mitte rahvusvaheliselt villabör­silt. Tootmine on loodust säästev ja ini­mesi väärtustav.

Slow fashion tähendab põhjalikkust igal tasandil, väga tähtsal kohal on inimestevaheline usaldus ja koostöö, austus ja lugupidamine ümbrit­seva keskkonna vastu.

Väärtuslikud ma­terjalid, oskuslik töö ja läbimõeldud di­sain on aeganõudev kombinatsioon, mis annab tulemuseks kvaliteetsed ja stiilsed garderoobipärlid pikkadeks aastateks.

Kas peate end innovaatiliseks moeloo­jaks?

Olen kindlasti innovaatiline ja konserva­tiivne ühtaegu. Minu jaoks ei välista üks mõiste teist. Mulle meeldib tehniline inno­vatsioon. See annab võimaluse vabaneda rutiinsetest toimingutest ja keskenduda loovusele. Minu konservatiivsus väljendub põhjalikkuses, keskendumises detailidele. Ega ma muidu ei suudaks toimida ülimalt tehnilises meeste ülikonnaklassika maailmas, minu jaoks on konservatiivne klassika väga huvitav ja nüansirohke. Sellesse maailma tuleb suhtuda respekti­ga, et õigesti interpreteerida väljakujune­nud reegleid ja nendega uudse lähenemis­nurga alt mängida.

Mulle meeldib tehniline innovatsioon.

See annab võimaluse vabaneda rutiinse­test toimingutest ja keskenduda loovuse­le.

Minu moefirma on väike, aga tõeliselt moodne nii sisult kui vormilt. Võtsime esimesena Eestis ja kogu Põhja-Euroopas kasutusele made-to-measure ehk mõõdu järgi valmistatud rõivaste loomiseks mõeldud tarkvara. Mitmed aastad inves­teeringuid, koolitusi ja lõputut katseta­mist on jõudnud etappi, kus täpsete lõige­te valmimine tellija isiklike mõõtude järgi on vaid sekundite küsimus. Näiteks kuulub ühe meestepintsaku lõikekomp­lekti ca 70 detaili. Tellija jaoks käsitsi täp­sete lõigete tegemine võtaks aega päevi, tarkvaralahenduste abil toimub see väga kiiresti. Nii on meil vabadus keskenduda disainile ja klientidele.

Katrin Kuldma I Foto: Anu Hammer

Kui kaua võtab aega ühe uue rõivakol­lektsiooni loomine?

Klassikalise kollektsiooni valmimine võtab aega pool aastat. Kangamessidel valime kangad, samal ajal on kollektsioo­ni üldine visioon tegelikult juba paigas. Näidised ja kollektsioonide esitlusmater­jalid peavad valmis olema pool aastat hiljem toimuvate moenädalate ajaks. Butiikidesse jõuab aga päris valmis toodang veel poole aasta pärast.

Oma butiigi jaoks teeme ka kiiremaid, ideest teostuseni minikollektsioone otse hooajaks. Samas tekib ideid, mis küpse­vad sootuks pika aja vältel. Tegelikult on kollektsioonide loomine pidev protsess: ühest ideest sünnib teine, toimub pidev täiustamine.

Kui palju on teil abilisi, kellele saate oma igapäevases töös toetuda?

Amanjeda Groupis töötab täna kuus inimest, meie tuumiktiim koos igapäe­vaste partneritega koosneb umbes kolmekümnest inimesest, kollektsiooni­de õmblemise ja mudelite teostamisega on seotud enam. Lisaks protsessi igapäe­vastele liikmetele ja tööde teostajatele on täna minu ümber koondunud tugev strateegiliste nõuandjate tiim ja väga loovad mõttekaaslased.

Keda hindate oma suurimateks eeskuju­deks maailma moelavadel?

Olen seisnud pisarateni liigutatuna Pariisis John Galliano väikese musta kootud kleidi ees ja mõttes küsinud: kuidas on võimalik, et see on tehtud inimkätega? Niisuguseid hetki on mu moerännakutel ette tulnud teisigi. Ja pärast neid hetki ei saa ma ka oma loomingus leppida millegi keskpärasega.

Ma püüdlen kirglikult kvaliteedi poole.

Mind huvitab eelkõige moelooja loo­ming ja töö tervikuna. Seepärast olen tõesti läbi aegade imetlenud Giorgio Armani tööd. Tema on minu jaoks õpetaja ja guru staatuses. Giorgio Armani loomingus pei­tub palju enamat kui lihtsalt kaunid rõi­vad, see mees on suutnud geniaalselt ühendada kunsti, äri ja filosoofia. Lemmi­kuid on muidugi teisigi – Valentino, Jean Paul Gaultiere, Alexander McQueen, Mis­soni, Yves Saint Laurent. Tegelikult paljud just oma personaalse terviknägemusega on võluvad ja nauditavad – nii ise kanda kui ka lihtsalt imetleda.

Teid tuntakse nii Eestis kui ka rahvusva­heliselt kaubamärgi Amanjeda by Katrin Kuldma järgi?

Amanjeda on disainigurmaan, unistustes reisija, kelle jaoks pole miski võimatu. Amanjeda valib parima – diskreetse luksuse.

Nimi Amanjeda jäi mind kummitama ajast, kui lugesin hea sõbra toodud ajakir­jast How To Spend It lugu Amanresortsi asutajast Mr. Adrian Zechast. Amanjeda’deks kutsutakse tema loodud luksuslike valduste püsikliente. Mulle sööbis see artikkel mällu.

Tundus, et sel­line unistuste maailmas rändaja olen ma ise ja on ka minu kliendid – inimesed, kes julgevad unistada, tegutseda ning os­kavad hinnata autentset esteetikat ja si­sulist luksust.

Aastal 2008, kui oli oma brändi loomise hetk, tuligi mõte just selle nimega alustada. Veebidomeenid olid va­bad, keegi moevaldkonnas Amanjeda nime all ei tegutsenud. Küsisime Aman­resortsi nõusolekut nime kasutamiseks moebrändina, neile see sobis. Nii on Amanjeda täna Euroopa Liidus registreeritud kaubamärk.

Kes on Tallinnas Kentmanni tänaval asuva supermodernse Amanjeda galerii-butiigi peamised kliendid?

Meesklienti saan üsna täpselt kirjeldada sõnadega „sportlik edukas ettevõtja”. Naised on meil imekaunid ja targad. Minu klienti iseloomustab hea maitse ja julgus otsustada ühe maailmas vähetun­tud väikese kodumaise disaineribrändi kasuks.

Kuidas on õnnestunud edu saavutada moepealinnas Milanos?

Usun, et mistahes alal peab olema üldine visioon ehk tunnetus, milline teesuund on isiklikult õige.

Seejärel on oluline olla avatud õnnelikele juhustele. Need õnnelikud juhused tuleb osata ära tunda, ning sa pead olema suuteline neid hoidma ja edasi arendama. On vaja suurt kirge ja armastust oma ala vastu, sõltu­mata edust. Edu ei saa olla eesmärk, see on lihtsalt tunnustus ja mõõdupuu tehtule.

Milano moenädala ajal on show-room’ide uksed avatud rahvusvahelistele sisseostjatele, kes tulevad just selleks pe­rioodiks kokku moepealinnadesse – Milanosse ja Pariisi. Uusi huvitavaid disai­nereid otsitakse pidevalt. Dolce & Gabbana korporatsiooni uute disainerite butiik Piave 37 otsib oma valikusse uni­kaalseid ja omanäolisi kvaliteetbrände. Milano moenädala ajal uusi brände skau­tides nad Amanjeda leidsidki.

Olete pea 400 000 eurose aastakäibega disainiettevõtete hulgas üks edukamaid.

Edu valemiks on pime armastus, selge visioon ja tohutu enesekriitika. Ma näen, mismoodi mulle tegelikult meeldib, ja selle poole ma ka liigun. Olen kompro­missitu eelkõige iseenda suhtes. Tuleb teha seda, mida ise õigeks pead, ja see õige teadmine tuleb ise ära tunda.

Pole mõtet turu-uuringutega välja selgi­tada, mida inimesed tahavad – nad ei oska ju soovida seda, mida veel olemas ei ole.

Disainerina olen läinud oma teed, pa­kun julgelt tippkvaliteeti. Teen seda, mis mulle endale väga meeldib, millesse usun. Oma töö ja elu nautimine tekitab positiivse lumepalliefekti – rahulolu kan­dub üle inimestele, kellega koos ja kelle jaoks töötan.

Edu on suhteline. Muidugi on numbrid olulised ja uhkust võib ju tunda, aga aren­guruumi olemasolus ma küll ei kahtle ega pea seni tehtut oma tipuks ja laeks. See on hea ja rahulik hetk edasisteks arenguteks.

Milline on järgmine suurem töö või põnevam projekt, mida võiks juba täna veidi tutvustada?

Kaks aastat tagasi alustasime Eesti kunsti klassikaga, T-särkide seeriatega. Avaseeria Amanjeda Art T-Shirts oli pühendatud Eduard Wiiralti loomingule. Lõuendina ideaalsetele valgetele T-särki­dele on siiditrükis kantud Eduard Wiiralti kuulsad teosed „Lamav Tiiger” ja „Põrgu”. Amanjeda Art T-shirts’i persoonideks otsustasime kutsuda edukad sportlased. Seeria No 1 ehk „tiigrisärgi” persooniks sai tõkkejooksja Rasmus Mägi, seeria No 2 ehk „põrgusär­gi” persooniks MMA võitleja Alik Tseiko. Kultuurivaldkondi ühendav projekt osutus üliedukaks.

Nii otsustasime sportliku kollektsiooni luua iseseisva brändina – uue kaubamär­gi nimi on Amanjeda Sport Couture. Kaasaaegne elustiil eeldab mugavust, oleme luksuslike ülikondade ja õhtuklei­tide kõrval oma klientidele alati pakku­nud ja valmistanud mugavaid ja sportlik­ke vabaajarõivaid. Nii ongi Amanjeda Sport Couture nüüd tervikliku kollekt­sioonina vabaajarõivaste valik naistele ja meestele.

Intervjuu ilmus LHV ajakirjas Investeeri 1/2017, loo autor on Tiit Efert.