Regilaulu podcast. Margus Põldsepp“Seni, kuni pea otsas”

Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatakse sadu tuhandeid rahvalaule ja need iidsed laulud on väga tähenduslikud oma elulisuses ning ilulisuses. Otsekui värske kodueesti õhk, milleta kodu ei oleks kodu. Vahendame Eesti Pärimusmuusika Keskuse ellu kutsutud regilaulu taskuhäälingut, kus tuntud lauljad laulavad ja kirjanikud kommenteerivad meie vaimset rahvavara.

Teksti aluseks on “Kure eidelt” Lüganuse kihelkonnast 1890. aastal üles kirjutatud värsid, koguja Hindrik (Heinrich) Prants. Viisi aluseks on Liisi Rikka laulu lindistus Lüganuse kihelkonnast 1962. aastal, koguja Herbert Tampere.

Mu vend hankis omale uhked riided ja hea hobuse ning läks siis Soome sõdima. Soomes päriti temalt: “Kaua sa, mees, oma hobust valvad?” “Valvan seni kuni pea otsas,” vastanud vend. “Kui mul pea otsast lüüakse ja tapetakse, on ka hobune omapäi.” Ühel päeval karja vaatama minnes leidis ema hobuse omapäi hulkumas ning sai kohe aru, mis oli juhtunud – tema ainus poeg oli saanud sõjas surma.

Hasso Krull: “Üks vanade laulude teemasid on endeliste märkide nägemine. Need märgid võivad ennustada midagi saabuvat, aga ka lihtsalt tuua sõnumi mõnest sündmusest, mis on juba toimunud. Vahel need kaks märki võivad kombineeruda: midagi aimatakse ette ja siis saabub märk, et see ongi juba juhtunud. Niisugune märkide nägemine on ilmselgelt muistne kommunikatsioonimoodus. Selles laulus ( “seni hoian hobust…”) on tegu surmasõnumiga, mida oligi oodata, sest mees on sõtta läinud.

Tegevusel on kolm järku: üks on märgilise looma ostmine, teine on loomaga seotud ennustuse paikapanek ja kolmas selle ennustuse täitumine. Tähelepanuväärne on, et see märgiline loom on just hobune, teda peetakse inimesele eriti lähedaseks.”

“Regilaulu podcast’id” kutsus Eesti Pärimusmuusika Keskus ellu pakkumaks kuulajaile ning lauljaile ehedas esituses eesti iidseid regilaule, et juhtida tähelepanu laulude poeetilisele vormile ja kõlale ning tuua tagasi lauldud regivärsi kaduma kippuvat funktsiooni. Regilaul on Eesti kultuuri tüvitekst ja väärib laiemat kasutamist, siia on kätketud meie rahva tuhandete aastate vältel korjunud ellujäämisstrateegia ja maailma mõistes eriline kunstiline omapära. Podcast‘ide kunstiline juht on Lauri Õunapuu. Kõiki regilaulusaateid saab kuulata siit.