Miks osalen meeleavaldustel, mida taotlen ja milliseid muutusi ootan?

Silvia Ilves. Foto: Tarvo Alev.

Meeleavaldustel osalemisest kommenteerivad ja põhjendavad muusik Silvia Ilves ja fotograaf Tarvo Alev.

Kommentaarid on esmalt ilmunud Edasi paberajakirja suvenumbris, mis on saadaval suuremates lehekioskites. Kõiki seniseid pabernumbreid saab osta ka digiajakirjana.

Muusik Silvia Ilves

Praeguse aja ühiskonnas kiputakse tihtipeale pidama avaliku elu inimesi justkui pühakuteks, kes elavad hoopis erinevat elu kui kõik teised inimesed. Mina ise tunnen end siiski ühe lihtsa keskmise Eesti elanikuna ja ei arva, et oleksin peale selle, et suur osa inimesi mind muusikuna tunneb, kuidagi teistest erinev, eelistatum, halvem või parem. Seetõttu on mul ka täpselt needsamad mured ja rõõmud, mis paljudel teistelgi.