“It takes two to tango”: lähedusest sõltuv & lähedusest hoiduv käitumismuster

Tango

Igasuguse sõltuvuse juured ulatuvad kaassõltuvusse. Eesti riik tegeleb sõltuvuse probleemiga, sellest kirjutatakse ja räägitakse. Kaassõltuvuse probleem on jäänud varju, kuigi sealt kõik algab. Sõltlasega koos elab alati üks või rohkem kaassõltlast.

Kui sulle tundub, et sa armud kogu aeg „valedesse“ inimestesse, siis võib juhtuda, et kannad endas alateadlikku mustrit, mida Pia Mellody nimetab enda raamatus lähedusest sõltuvaks ja lähedusest hoiduvaks käitumismustriks. Mõlemad mustrid on tihedalt seotud kaassõltuvusega ja saavad alguse varases lapsepõlves.