Iivi Anna Masso: linnapoliitika külmal põhjamaal

Helsinki

Sellal kui Euroopas oodatakse põnevil mitme suure riigi parlamendi- ja presidendivalimisi, on siin Soomes tulemas jälle kord kohalikud valimised. Kuna vaatlen neid pealinnast Helsingist, on kõrvu kaikuv valimismelu pealinna probleemide nägu. Soomes püsib valimisdebatt kohalikel valimistel tunduvalt järjekindlamalt kohalike omavalitsuste tasandil otsustatavate teemade ümber kui Eestis. Valimiste eel räägitakse liiklusest, tervishoiust ja ehitamisest.

Aga nagu ikka, on teemasid, mis on emotsionaalsemad kui teised ning mille roll arvamuste jagajana kerkib kõrgemale nende tegelikust mõjust valija argielule. Sellised on seekord Malmi lennuväli, suurmošee, autovaba jalakäigukesklinn. Allpool mõned read valimisdebattidel kuuldud sõlmküsimustest.

Iivi Anna Masso

Iivi Anna Masso on riigiteaduste doktor, õpetanud poliitilist filosoofiat Helsingi Ülikoolis, töötanud ajakirja Diplomaatia peatoimetaja ja Eesti Vabariigi presidendi nõunikuna, kirjutanud mitmetele väljaannetele Soomes, Eestis ja kaugemal. Edasi lugejatele kirjutab Iivi Anna Masso digituleviku väljakutsetest, Euroopa tulevikust ja üldhumanitaarsetel teemadel. Loe artikleid (16)