Meediaülevaade: naabrid räägivad. 27.03

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Liikumispiirangumasin

Helsingin Sanomat koostas oma saidil “masina”, kus lugejad saavad ise testida, kuidas Soomes kehtestatavad liikumispiirangud neid mõjutaksid ehk kas mõni liikumist lubav erand oleks kasutatav. Nimelt kui kavandatavate liikumispiirangute eesmärk on vähendada kontakte ja põhimõtteliselt oleks igasugune liikumine keelatud, siis on ka erandeid – kokku 13. Loe edasi: Helsingin Sanomat

Vanemate töötajate tööhõive määr tõusis koroona-aastal

Soome Pensionikeskuse andmetel on koroona-aasta jooksul olnud vanema töötajaskonna seas oodatust vähem uusi pensionile jääjaid ehk koroona ei ole ajanud inimesi osalisse vanaduspensioni ning 60–64-aastaste tööhõive määr on isegi veidi tõusnud. Loe edasi: YLE

Kaugtöö buumib Kuusamo-Ruka näitel

Pandeemia on Kuusamo-Ruka elanike arvu tuhandete võrra paisutanud. Tänu kaugtöö buumimisele on seal koroona-aasta jooksul olnud umbes 5000 inimest tavapärasest ehk püsielanikkonnast (15 000) rohkem, mis on muidu turistidest sõltuvale omavalitsusele raskel ajal väike lotovõit. Loe edasi: YLE

Läti

Paberkandjal tuludeklaratsioon peaks olema endiselt legaalne

Läti ombudsman rõhutas, et inimestel, kellel puudub internetiühendus, peab olema võimalus esitada iga-aastane tuludeklaratsioon paberkandjal. Loe edasi: Delfi

Pereväline hoolekanne paneb laste raha nutitelefonide ja tahvelarvutite alla

Läti perevälistes hoolekandeasutustes kavatsetakse seal elavatele lastele äsja määratud 500 euro suurune ühekordne toetus kulutada nutitelefonide ja tahvelarvutite kui lastele kaugõppeks vajalike seadmete ostmiseks. Mis üle jääb, võib minna laagrite, uute riiete või lisatoidu peale. Loe edasi: Delfi

Seim lükkas tagasi algatuse eutanaasia seadustamiseks

Pärast pikka arutelu lükkas Saeima tagasi (aktiivse) eutanaasia seadustamise avalduse, mis oli saanud üle 10 000 toetusallkirja. Poolt oli 49 saadikut, vastu 38 ja 2 jäid erapooletuks. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Rootsi Raadio lihtsustatud rootsi keeles

Rootsi Raadio pakub uudised ka lihtsustatud ehk lihtsas ehk “kerges” rootsi keeles neile, kes on Rootsi äsja kolinud ja “päriskeelt” veel piisavalt ei valda. Loe edasi: Sveriges Radio

Keda on Rootsis koroona kõige rohkem mõjutanud?

Dagens Nyheter, Rootsi Statistikaamet ja Rootsi Tervishoiu- ja Hoolekandeamet panid kokku ja avaldasid andmed koroonariski suuruse kohta erinevates sotsiaalsetes rühmades ja erinevate kriteeriumite alusel – vanus, sugu, tervis, elukutse ja toimetulek ning rahvus/etniline päritolu. Loe edasi: The Local

Rootsi saamide talvelaat kolis veebi

Esimest korda nelja sajandi jooksul jäi Rootsi saamide iga-aastane talvelaat tegelikkuses toimuval kujul ära ehk tavaliselt ligi 50 000 külastajat Jokkmoki väikelinna (3000 elanikku) meelitanud üritus kolis netti. Loe edasi: The Local

Venemaa

Välja antud krediitkaardid jäävad üha enam passiivseks

Sberbanki aktiivsete krediitkaartide koguarv vähenes 2020. aastal enam kui 6%, samal ajal aga kasvas väljastatud kaartide arv Venemaal tervikuna 5%. Eksperdid ootavad, et tänavu olukord paraneb. Loe edasi: Kommersant

Pandeemia on vähendanud ettevõtete maksejõuetuse juhtumite arvu

Rahvusvahelise kindlustusgrupi Coface ülevaate kohaselt vähenes pandeemia taustal 2020. aastal pankrottide arv ka Venemaal järsult. Analüütikud usuvad, et sellist vähenemist ei saa seletada ettevõtete seisundi paranemisega tänu riigi toetusmeetmetele – pigem on pankrotid edasi lükatud. Loe edasi: Kommersant

Riigikontrolörid võtsid ette maaelu arengu probleemid

Maapiirkondade tervikliku arengu jaoks loodud riikliku programmi alarahastamine, millest põllumajandusministeeriumis ja riigiduumas sageli räägitakse, on vaid üks selle valdkonna probleemidest riigi ja poliitika vaatenurgast. Maapiirkondade arengu eest vastutavate ametkondade tegevus on killustunud ning mõned meetmed lausa ebaefektiivsed ning põllumajandusministeerium kui peamine maaelu eest vastutaja soovib saada uusi volitusi, mis võimaldaksid tõhusamalt suhelda teiste ministeeriumidega. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (165)