Juhtimismõtleja Julian Birkinshaw: kuidas muuta organisatsioon tulevikukindlaks?

Järgiproovitud ja turvalised juhtimismudelid täna enam ei kehti ning uued äri- ja konkurentsitingimused nõuavad juhtimismustrite olulist muutust, leiab ühtviisi akadeemilist maailma ja praktilist juhtimist armastav London Business School’i professor, juhtimisraamatute autor, Thinkers50 juhtimismõtleja Julian Birkinshaw.

Julian Birkinshaw

Mõiste „juhtimisinnovatsioon“ on tuttav Eestiski, juhtimiskvaliteedi tõstmise vajadust on Eesti tippjuhid ka ise rõhutanud. Kuid praktikas, konkreetsete sammudeni minnes, on „juhtimiskvaliteet“ ja „-innovatsioon“ märksa raskemini mõtestatav. Birkinshaw näeb juhtimisinnovatsiooni eeskätt mõttelaadina, kus organisatsioon end pidevalt ise diagnoosib ja juhtimisviise käigupealt uute oludega kohandab.

Nii Birkinshaw kui mitmed teised tänase aja juhtimisgurud näevad peamist paradigmamuutust juhtimise detsentraliseerimises ning töötajate loovuse, oskuste ja initsiatiivi tõhusamas ja vahetumas rakendamises.

Julian Birkinshaw:

Juhtimisinnovatsiooniga saavutatud edu on kestvam ja konkurentsile vastupidavam.

Lihtsaim näide on, et konkurendid kopeerivad pigem reaalset toodet või jäljendavad äriideed, kui muudavad kogu organisatsiooni toimimispõhimõtteid, mistõttu on juhtimispõhimõtete originaalsus ja etteaimatamatus olulisimad.

Tema hinnangul annab enim juhtimismuutusi vajavatest valdkondadest aimu ametialade usaldusväärsuse uuring. „Ettevõtete ärijuhid on Gallup Survey hiljutises uuringus usaldusväärsuselt eelviimasel kohal, edestades vaid automüügimehi,“ rõhutab Birkinshaw. „Samas kaks esimest kohta kuuluvad meditsiini- ja politseitöötajatele. Päris kõnekas, kas pole?“

Tema kinnitusel on ka paljud üleilmselt tuntud, pikemalt edu laineharjal seilanud ettevõtted hakanud oma turuosa kaotama ning nende äriline efektiivsus on märgatavalt langenud. Võti selle trendi murdmiseks peitub Birkinshaw sõnul juhtimises, mille keskmes on pidev muutustega kohanemine.

Big data hakkab kaotama tähtsust?

Oma peagi ilmuvas raamatus „Fast/Forward“ seab ta kahtluse alla senise, kohati kinnisideeks muutunud ideoloogia mille kohaselt tehakse suurem osa otsustest informatsiooni ja nn big data põhjal.

Julian Birkinshaw:

Minu arvates on sellega liiale mindud, sest tagajärjeks on sageli analüüsi paralüüs (st uued analüüsid selleks, et otsustamist edasi lükata) ning soodustab liigselt puhtratsionaalset, steriilset otsustamist.

Seevastu edukad tulevikuettevõtted mõistavad nii informatsiooni kasutamise eeliseid kuid ka piiratust.

Teisisõnu, neid Fast/Forward ettevõtteid saab iseloomustama peamiselt kiirete otsuste kultuur – uute pakkumiste ning lahendustega eksperimenteerimine, käigupealt ümberorienteerumine ning võimaluste viivitamatu ära kasutamine.

Veel iseloomustab tulevikuettevõtjat suurem võimekus kuulata omaenese intuitiivset arutluskäiku ning oskus luua nii oma töötajaile kui klientidele mõtestatud ning tähendusega koostööd ja lisaväärtust. See võimaldab Fast/Forward ettevõtetel kiiremini ja edukamalt kohaneda erakordselt kiirelt muutuva ärikeskkonnaga.

Ka hakkab taolistes ettevõtetes vohama täna veel vähemõistetud juhtimismudel adhokraatia, mis vastandub traditsioonilistele bürokraatia ja meritokraatia mudelitele, seades positsioonist ja teadmistest kõrgemale hoopis tegevuse. Adhokraatia mudel sobib paremini väikeettevõtetele, kelle tegevus on suuresti projektipõhine ning meeskonnad luuakse sageli kindlate projektide elluviimiseks, teisisõnu ilma jäikade raamide ja korralduseta ettevõtetes.

Adhokraatlik ettevõte koordineerib tegevusi peamiselt väliste olude suhtes, mitte sisemiste protseduuride järgi. Adhokraatiat iseloomustab ka suur toetus ja inspiratsioon, mis koos loovad saavutusi soosiva keskkonna.

Birkinshaw tulevikujuhtimisele keskenduv uus raamat kirjeldab värvikalt uue ajastu juhte, keda üha kiiremini muutuv keskkond õpetab erinevate olukordade vahel osavalt žongleerima, tunnetades samas osavalt õigeid hetki „gaasi andmiseks“ või piduri tõmbamiseks. „Tuleb tunnetada, milline juhtimisstiil ja millises kontekstis on kohaseim ja tulemuslikum, ka saavad tulevikujuhid üha enam kasutama ühe organisatsiooni tasandil erinevate juhtimisstiilide omavahelist põimimist,“ ennustab Birkinshaw.

Artikli autor Mariliis Aigro on PARE arendusjuht. PARE (Eesti Personalijuhtimise Ühing) eesmärk on aidata personalitöö tegijatel teha oma tööd paremini. Igal kevadel korraldab PARE rahvusvahelise Personalijuhtimise Aastakonverentsi, mis sel aastal toimub 20.-21. aprill ja kannab pealkirja „Päev pärast homset“, üheks peaesinejaks on Julian Birkinshaw.