Kristjan Tamla. Rahatrükk ja Eesti kinnisvarasektor

Foto: Kaupo Kalda.

Kuidas on rahatrükk ja viirus investeerimisvõimalusi muutnud ning kuidas selle taustal hinnata kinnisvarasektori perspektiive, arutleb Eften Capitali jaeärisuuna juht, eelnevalt 7 aastat Swedbank Investeerimisfonde juhtinud Kristjan Tamla.

Investeerimine on alati seotud mingit laadi riskidega. Nii näiteks seame end aktsiahindade kõikumise meelevalda, kui paigutame raha aktsiaturgudele. Investeerides võlakirjadesse, mõjutavad meie säästude käekäiku krediidirisk ja intressitaseme muutumise risk. Kinnisvarainvesteeringute puhul lisandub veel likviidsusrisk – kas üldse ja mis hinnaga on soovi korral võimalik investeering täielikult või osaliselt ära müüa.

Läbi aegade on need riskid olnud hinnastatud väga erinevalt, st kord tunduvad aktsiaturud liiga kallid (oodatav tootlus on võrreldes võetava riskiga liiga madal) ja võlakirjad odavad ning siis jälle vastupidi. Nii arutlevadki investorid kõige sagedamini küsimuste üle, et millist riski tasub praegusel hetkel võtta ja milline risk on paremini või halvemini tasustatud.

Kristjan Tamla

Kristjan Tamla on Eften Capitali jaeärisuuna juht, eelnevalt juhtis 7 aastat Swedbank Investeerimisfonde. Loe artikleid (1)