Olev Remsu: Paulus, impeeriumi kooshoidja

Fragment Rembrandti maalist "Püha Paulus", 1633.

Pärast pöördelist kümnendit sattus Euroopa koroonalõksu. Paras hetk heita pilk minevikku. Kirjank Olev Remsu vaatleb üht pöördelisimat aega euroopluse ajaloos, meie aja algust ajastu ühe võtmeisiku Pauluse kaudu.

Paneme esmalt paika ajastu. Tegemist on ühe pöördelisema perioodiga euroopluse kujunemisloos. Inimene, kes elas pikalt, võinuks näha Spartacust, Caesarit, Kleopatrat, Augustust, nelja Ptolemaiost ning Jeesust ja Paulust. Siia sisse jääb ka Rooma vabariigi muutumine Rooma keisririigiks, ja see fakt on sama tähtis kui kõik mainitud isikud ning nende teod.

Ainukeseks kirjalikuks allikaks Pauluse kohta on uus testament, ta on mainimiste poolest Jeesuse järel seal teisel kohal, Apostlite tegudes kuulub tema reiside kirjeldustele umbes kolmandik, lisaks veel 13 Paulusele omistatud kirja. Arvatavasti on Paulus reaalne isik, ent kirjade kohta on oletatud, et need võis kirjutada (või neid võis kohendada) neljanda sajandi esimesel poolel keegi vaimulik keiser Constantiuse administratsioonist. (Kristluse legaliseerija vajas sobivat riigiideoloogiat, mis impeeriumi koos hoiaks.)

Olev Remsu

Olev Remsu on kirjanik. Loe artikleid (11)