Raamatuesitlus. Annika Laats. “Valgus läbi mõrade”

Ilmunud on ajakirja Edasi raamatusarja “Iga tekst on lugemist väärt” uus raamat. Sarja kolmanda raamatuna ilmus kirikuõpetaja Annika Laatsi kogumik valitud artiklitest ja esseedest, mis on ilmunud ajakirjas Edasi aastatel 2018–2020. Raamatu esitlusel vestles autoriga Prantsuse Lütseumi direktor ja Risti koguduse liige Peter Pedak. Pakumegi siinkohal lugejaile vaatamiseks esitluse täispikka videosalvestisest.

Mõtteid vestlusest:

  • Edasile kirjutatud lood on hoopis midagi muud kui kirikus kõlavad jutlused. Need on nii erinevad formaadid. Edasile kirjutatud lood on omaette, täiesti iseseisvad lood. Hoopis teisel kujul tuleb rääkida, teisi väljendusvahendeid otsida, teistmoodi inimeseni jõuda ja kõnetada. Muidugi, sõnumi sisu ei ole ju kardinaalselt erinev, aga see ei lähe mitte, et ma ühe kirikus peetava jutluse vormin ümber Edasi esseeks.
  • Ma olen vahel olnud väsinud. Vahel on olnud tunne, et ma jätan järele, ma rohkem ei kirjuta, ma ei jaksa, kõike muud on nii palju. Aga ma olen aru saanud, et see tegelikult on mulle endale ka vajalik. See on tõsine teoloogiline töö. Teoloogia on tegelikult igavikulise sõnumi mõtestamine, tänapäevasesse keelde panek. Koguduse ees jutlustades on võib-olla nõks kergem, sest sa tead, et neil inimestel, kes seal kohal on, on olemas mingid baasteadmised, me mõtleme mingis samas raamistikus. Aga püüda öelda neid samu asju inimesele, kel ei ole võib-olla seda kristlikku eelteadmist, haridust, Piibli tundmist – see on tunduvalt suurem pingutus. Ja tegelikult on seda mulle endale ka vaja.
  • Igas asjas, mida ma kõnelen, kirjutan, inimestele ütlen, on olemas ka see oma läbitunnetatud osa. See, mis mulle endale on muret teinud, millest ma olen ise läbi võidelnud, mingile selgusele jõudnud. Või siis midagi, mille puhul ma tunnen, et heldeke, sellest on praegu ühiskonnas kuidagi väga puudus, sellest lihtsalt peab rääkima.
  • Raamat lõpeb looga “Valgus läbi mõrade”. See on minu jaoks kristlasena üks väga oluline arusaam: me, inimesed, oleme ebatäiuslikud. Me siin maailmas oleme katkised inimesed, me oleme igaüks isemoodi küürakas. Niisugusena oleme me Jumala poolt aktsepteeritud, vastu võetud. Ja oluline on ka julgus tunnistada oma vigu, puudujääke – mis tähendab ju ka võimalust areneda edasi. Ja nendest meie mõradest, nagu Leonard Cohen oma laulus ütleb ja kust ka raamatu pealkiri pärineb – saab Jumala valgus läbi paista.
  • Loomulikult kipub ka minu kannatus vahel katkema. Sest mina ei ole täiuslik inimene. Sügavas depressioonis inimese kuulamine võib olla väga raske. Sest sa ikkagi tahaksid jõuda kuhugi edasi, näha mingit edenemist. Abistaja töös on ääretult oluline leppida sellega, et on olukordi, kus me ei saa pilduda fraase, nagu “anna talle õng, mitte kala”. On olukordi, kus inimesele tulebki elu lõpuni kala anda, võib-olla mõnikord ka koos õngitsema minna. Me peame õppima ka sellist laadi kannatlikkust. Mitte ainult edenemist ja progressi taga ajama. Elus ei ole kõik olukorrad sellised, et pidevalt läheb kõik paremaks. Vahepeal võib isegi halvemaks minna.
  • Uus testament on ligi 2000 aastat tagasi kirja pandud, pidalitõbistega meil enam kokkupuuteid ei ole – aga keda tänapäeval koheldakse nagu pidalitõbiseid? Kes on need tõrjutud, marginaliseeritud, kellele püütakse praegu pähe astuda? See ongi see, kust lähtub minu inimõiguslus, minu kodanikuaktiivsus, sest mulle tundub, et kristlane ei saa teistmoodi teha. Mina mõistan kristlust nõndamoodi, et ma olen kutsutud siia seisma inimeste eest, kõigi inimeste eest – rikaste ja vaeste, meest ja naiste, üht- ja teistmoodi inimeste eest. Vaatama seda, kes on tõrjutud selles olukorras ja kes saavad haiget. Seisma nende eest.
  • Ma võtan koguduse liikmeid üsna nagu vendi ja õdesid, sõpru ja kaasteekäijaid. Muidugi on mul kantslis õpetaja roll Jumala sõna edasiandjana, aga ma tunnen end vägagi karja osana, ühena sellest karjast, mitte karja ees kõndiva karjasena.

Soovi korral saad raamatu osta veebipoest: Rahva Raamat

Nii Annika Laatsi kogumik kui ka sarjas varem ilmunud Kristjan Porti ning Romet Vaino raamatud on saadaval raamatupoodides. Vaata ka varasemaid raamatuesitlusi: Kristjan Posti vestlus Jan Kausiga ja Romet Vaino vestlus Kristo Eliasega.