Peeter Koppel: vastutustundetuse aeg investeerimises sai läbi

Mõjutusinvesteeringud on sellised rahapaigutused, mille puhul investori eesmärk on proaktiivselt maailma paremuse suunas nügida, näiteks eeldades, et investeering omab positiivset mõju ka sotsiaalselt või keskkonna kontekstis. Foto: Shutterstock.

Ma olen finantsturgude ja investeerimisega olnud seotud 1998. aasta algusest. Pean nentima, et ilmselt on vähe valdkondi, mis on nii küünilised ning kus “pehmetest väärtustest” rääkija avastab end üpris kiiresti mängust välja arvatuna. Avalike ettevõtete ja institutsionaalsete investorite eesmärk oli (ja on) aktsionäride ning osakuomanike vara kasvatamine ning selle kõvalt polnud kellelgi aega (ega tahtmist) mõelda oma tegevuse (investeeringute) keskkonna- või sotsiaalsetele mõjudele. Finantsturud on džungel ja armutu olelusvõitlus, kus ellu jäävad tugevad.

Viimane kümnend tõi keskkonna muutuse

See eelkirjeldatud mõtteviis küll domineerib osaliselt siiani, kuid miski on viimaste aastatega oluliselt muutunud. Nimelt on investorid, kes oma raha kas ettevõtetesse või institutsionaalsete investorite pakutavatesse toodetesse paigutavad, hakanud esitama üha rohkem küsimusi selle kohta, kuidas need ettevõtted, mille omanikuks olekut ühel või teisel viisil kaalutakse, end n-ö üleval peavad.

Ja mitte ainult – selgelt on näha, et investeerimist ei nähtagi enam ainult mõtestatud tegevusena raha teenimiseks sisuliselt vahendeid valimata, vaid oluline on ka, KUIDAS seda raha teenitakse. Eriti selgelt on seda näha nooremate investorite puhul, kes tahavad, et tootluse teenimine ei eeldaks nende väärtuste ohverdamist või neist lihtsalt mööda vaatamist.

Peeter Koppel

Peeter Koppel on SEB privaatpanganduse strateeg, varahaldur ja kolumnist, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid. Loe artikleid (67)