Annika Laats. Traditsioonide jõust ja jõuetusest

Illustratsioon: Marko Mäetamm.

Muusikal “Viiuldaja katusel” algab piimamees Tevje kokkuvõtliku selgitusega sellest, millele tugineb Anatevka juutide elu tsaariaegsel Venemaal.

Artikkel on esmalt ilmunud Edasi paberajakirja talvenumbris, mis on saadaval suuremates lehekioskites. Kõiki seniseid pabernumbreid saab osta ka digiajakirjana.

Annika Laats

Annika Laats on kirikuõpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja. Kord kuus ilmuvate "pühabajutluste" vahendusel saab Edasi lugeja osa Risti kiriku võlvide all kõlavast humaansest sõnumist. Annika usub, et kui kasvõi osagi neis jutlustes öeldust on tõde, siis on see kõige tähtsam, mida inimesel elus üldse teada tasub. Loe artikleid (70)